Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitalt kurs i NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet

Kurset gir deg gode forutsetninger for å kunne beskrive tekniske løsninger. Enten du utarbeider beskrivelser selv, eller du skal prise og levere i henhold til en, må du kjenne til kravene som ligger bak. Dette kurset gir deg kunnskapen du trenger om NS 3420 som beskrivelsessystem, og de generelle og spesifikke kravene i del YB.

Kursbeskrivelse

YB-delen benyttes for utarbeidelse av kravspesifikasjoner for automatisering og sikkerhetsfunksjoner basert på tverrfaglighet og systemintegrasjon innen:

 • automatisering av VVS, lysstyring, inneklima, energibruk og solavskjerming
 • sikkerhetssystemer for brannovervåking, innbruddsovervåking, varsling, adgangskontroll og kameraovervåking
 • prosjektering, programmering, levering, montasje, test og igangkjøring

NS 3420 er et beskrivelsessystem for bygg og anlegg som benyttes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og under gjennomføringsfasen av byggeprosjekter.
 

Gjennom forelesning og gruppearbeid får kursdeltakerne:

 • Innføring i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, standardens regler, oppbygning og bruk
 • Oversikt over innholdet i delen YB: Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet
 • Innføring i systemhierarkiet i 3 nivåer
 • Gjennomgang av, termer, definisjoner, symboler og forkortelser
 • Utdrag fra YB sine bestemmelser og spesifikasjon:
  • Beskrivelse av komponenter og funksjoner
  • Omfang av leveranser og ytelser
  • Administrasjonsnivå – hva som inngår
  • Automatiseringsnivå – hva som inngår
  • Feltnivå og dets sensorer – hva som inngår
  • Andre ytelser:
   • Testing
   • Opplæring
   • Prøvedrift
   • Drift og vedlikeholdsdokumentasjon

Kursprogram

Kurset går over to dager fra kl. 09.00 til kl. 12.00 begge dagene.

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Kurset i NS 3420 YB bidrar til:

 • Bruk av dagsaktuelle termer
 • Tilrettelegging for økt systemintegrasjon
 • Tilrettelegging for bruk av ny teknologi
 • Funksjonsrettede beskrivelser
 • Systemløsninger som inkluderer prosjektering, test og ferdigstillelse 

Læringsutbytte

Kurset vil gi deltakerne økt kunnskap om utarbeidelse av komplette tilbudsgrunnlag og hvordan kravspesifikasjoner skal utformes, for å sikre felles forståelse hos alle aktørene. Kursdeltakerne får god innsikt i fordelene ved å vurdere og beskrive funksjoner som forutsetter tett samspill mellom flere fag, som elektroteknikk, automatiseringsteknikk, VVS, sikkerhet og IKT.

Hvem er kurset for?

Ansatte i eiendomsselskaper, rådgiver og leverandører som utarbeider eller mottar tilbudsgrunnlag ved anskaffelser av systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet.  

Forkunnskap

Kursdeltakeren bør ha kunnskap og erfaring innen tekniske fag. Erfaring med avtaleinngåelse vil være en fordel.

Kursholder:

Kjetil Kolltveit har over 10 års erfaring som rådgivende ingeniør og leverandør innen bygningsautomatisering. Han er i dag fagsjef i Schneider Electric Norge. 
Han har deltatt i utviklingen av NS 3420 del YB, og er i tillegg medlem av den norske speilkomiteen SN/K 025. Han er utdannet automatiseringsingeniør og har bakgrunn som automatiker.

 

 

Dag Hamre er utdannet bygningsingeniør fra 1986 med erfaring fra rådgiverbransjen, byggeadministrasjon, byggesak og fra produksjonsbedrift for bygningsmaterialer. Dag Hamre har vært prosjektleder i Standard Norge for ulike deler av NS 3420 siden 2015.

 

 

 

 

Standard Norge tar smittevernet på alvor

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter. På grunn av smittesituasjonen holder vi derfor kurset digitalt via Zoom.

Dato/Tid: 9. mars 2021 kl. 09:00 - 10. mars 2021 kl. 12:00

Kursnr./navn: 21-1289300 Digitalt kurs i NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS 3420:2019 - YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet til en verdi av 818, - og et elektronisk kurshefte (PDF).  

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 8. mar 2021 kl. 12:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00