Digitalt kurs i NS 3720 - Metode for klimagassberegninger for bygninger

Har du et mål om å bidra til å redusere klimabelastningen fra bygg? Dette kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse av standardens innhold og hvordan den kan benyttes i arbeidet med å vurdere og redusere klimagassutslipp knyttet til bygninger. Kurset har som mål å gjøre deg som bestiller, prosjekterende eller utførende i byggeprosjekter i stand til å komme videre med klimagassberegninger i praksis.

Kursbeskrivelse

Vi er inne i en krevende omstilling mot et lavutslippssamfunn. Byggebransjen er en sentral brikke i det grønne skiftet, og det stilles stadig strengere krav og forventninger til bygninger med lave klimagassutslipp. Beregninger av bygningsrelaterte utslipp har inntil nylig manglet en omforent metodisk standard for norske forhold. NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger ble utviklet for å gi aktører i byggebransjen en felles standard for beregninger av klimagassutslipp for bygninger.
Ved å benytte standarden NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger sikrer man at beregninger forankres i et faglig robust rammeverk som gir et pålitelig og solid beslutningsgrunnlag for utslippsreduserende tiltak. 
NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger er en metodebeskrivelse med mye teori og det kan være behov for supplerende informasjon til hjelp i tolkning og forståelse av praktisk bruk og nyttepotensiale. Dette kurset sikter på å gi kursdeltagere en grunnleggende forståelse av standardens innhold og hvordan den kan benyttes i arbeidet med å vurdere og redusere klimagassutslipp knyttet til bygninger. 
 

På dette kurset får du: 

 • En innføring i bakgrunnen for denne standarden, standardens formål og målgruppe
 • God oversikt over standardens innhold
 • En innføring i standardens nøkkelbegreper og hovedprinsipper
 • Vite hvordan du kan ta standarden i bruk for å løse oppgaver som
  • Dokumentere klimagassutslipp knyttet til et byggeprosjekt
  • Redusere klimagassutslipp på en effektiv måte
  • Sammenlikning av klimagassregnskap mot andre bygg eller referansebygg
  • Poeng i MAT 01 i BREEAM eller andre målkrav
  • Beslutningsstøtte til designvalg og materialvalg
 • Eksempler fra virkelige byggeprosjekter med et utvalg av konkrete problemstillinger
   

Mål for kurset

Kurset vil:

 • gjøre deg bedre kjent med innholdet, prinsippene og kravene i standarden
 • gi deg kunnskap om av hvordan vi setter tall på miljøpåvirkningen fra byggeplass, materialer, energi og transport knyttet til bygget
 • sette deg i stand til å bestille en klimagassberegning tilpasset ditt prosjekt
 • gi deg bedre forståelse for hvordan vi kan minimere klimagassutslipp gjennom analyse av kritiske områder
 • gjøre deg i stand til å komme videre med klimagassberegninger i praksis

Hvem er kurset for?

Kurset passer for alle aktører tilknyttet byggebransjen som ønsker grunnleggende kompetanse i bruk av NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger. Kurset er særlig relevant for byggherrer, arkitekter og entreprenører.

Kursholder:

Foreleser Reidun Dahl SchlanbuschReidun Dahl Schlanbusch er utdannet sivilingeniør fra NTNU og arbeider som miljørådgiver og fagleder for miljøfaget i Erichsen & Horgen. Reidun har vært medlem av standardkomitéen til NS 3720 fra begynnelsen i 2014, og bidratt aktivt i utarbeidelsen av både NS 3720 og tilhørende veiledning. Reidun har holdt mange kurs i Klimagassberegninger, LCA og miljøvennlig materialvalg. Blant annet holdt Reidun flere kurs i regi av SINTEF Byggforsk der hun tidligere arbeidet som forsker på avdelingen for klima, energi og arkitektur. Reidun har også undervist i klimagassberegninger og LCA som gjesteforeleser på NTNU og Oslomet, i tillegg til en rekke foredrag på blant annet Brød og Miljø, TEDx samt på vitenskapelige konferanser. 

Simon Utstøl er utdannet innen økologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har 5 års erfaring fra klimaregnskap for forsvarssektoren og 2 års erfaring med klimagassberegninger for bygninger etter NS 3720 gjennom sitt arbeid som miljørådgiver i Erichsen & Horgen. Her har Simon bidratt mye i den praktiske implementeringen av NS 3720 i fagmiljøet for LCA og klimagass. Simon har bidratt i utarbeidelsen av veileder for NS 3720 for byggherrer. Simon har undervist i klimagassberegninger i OneClick LCA som gjesteforeleser på Oslomet.

Dato/Tid: 18. januar 2022 kl. 09:00 - 19. januar 2022 kl. 12:00

Kursnr./navn: 22-1379801 Digitalt kurs i NS 3720 - Metode for klimagassberegninger for bygninger

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS 3720 - Metode for klimagassberegninger for bygninger en verdi av 675 -, kurshefte (PDF) og kursbevis.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby
 

Påmeldingsfrist: 17. jan 2022 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2022-01-18
Sted:
Digitalt kurs