Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Hvor mange av dagens bygg fungerer som prosjektert, ved overlevering?
Dagens bygg blir mer og mer komplekse, med mange tekniske installasjoner. Kostnadene for de tekniske anleggene kan utgjøre opptil 50 % av den totale byggekostnaden. For å oppnå gode og funksjonelle bygninger, som fungerer over tid, kreves tverrfaglig og helhetlig tenking i hele byggeprosessen. Fra skisseprosjekt til oppstart prøvedrift.

Ved å benytte NS 3935 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser reduseres betraktelig.

Kursbeskrivelse

NS 3935 er utviklet av Standard Norges komitè SN/K 025 for bygningsautomasjon, med medlemmer fra virksomheter innen prosjektering, byggeledelse, byggherrer, leverandører og tekniske entreprenører. En av standardens hensikter er å øke fokus på helhetlige tekniske løsninger, fremdrift og effektiv drift av den ferdige bygningen.

Utfordringene i byggeprosjekter består ofte av hvordan etablere god samhandling mellom tekniske fagdisipliner med ulik termologi, som automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT i prosjekterings-, installasjons- og idriftsettingsfasen. Mange ønsker seg mer smarte bygninger og smartere drift. Da blir tverrfaglighet og sømløs systemintegrasjon viktigere enn noen gang. Kurset  omhandler fasene prosjektering og bygging, men vil også omtale idriftsetting og drift "de neste 40 år".


Kurset har som mål å gi deltakere innsikt i verktøyene for hvordan oppnå resultater som «Riktig med en gang» i byggeprosjekter.  Innholdet omhandler hensikten med standarden, partenes plikter og hvilke krav som stilles til testing, dokumentasjon og driftsprosedyrer. Dette innebærer at vi også har inkludert litt om systematisk ferdigstillelse (NS 6450) og drift av tekniske bygningsinstallasjoner (NS 6460).
Det er avsatt tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kurset går over to halve dager, fra kl. 09-12 begge dagene.

Mål for kurset
 • Bruken av norske standarder
 • Hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkesbygninger
 • Forventninger til aktørene – organisering - hvem gjør hva – når
 • Terminologi
 • ITB ansvarlig – Rådgivende ITB – Systemintegrator – hva er forskjellene?
 • Partenes oppgaver – gjennomgang av innholdet i NS 3935
 • Avtaler
 • Litt om NS 6450 idriftsetting og prøvedrift
 • Litt om NS 6460 drift av tekniske bygningsinstallasjoner
 • Gruppeoppgaver og diskusjoner

Bruk av NS 3935 skal gi merverdi for byggherre, entreprenører og leverandører i hele bygningens bygge- og levetid. Dette oppnås gjennom systematisk arbeid slik at mangler, gjentakelser og endringer unngås. Deltakernes bidrag skal føre til at det blir "riktig med en gang".
 

Læringsutbytte

 • Kurset vil gjøre deg kjent med innholdet og bakgrunnen for standarden
 • Etter kurset vil du forstå forskjellen på ITB ansvarlig – Rådgiver ITB og Systemintegrator
 • Kurset vil gi deg forståelse for ITB-arbeid i de forskjellige fasene av et byggeprosjekt
 • Kurset vil gi deg kunnskap om ulik bransjeterminologi
 • Kurset vil gi deg innsikt i hvordan bruke standarden i ditt daglige arbeid

Hvem er kurset for?
 • Prosjekt- og prosjekteringsledere hos entreprenører og tekniske entreprenører
 • Automatikk leverandører
 • Tekniske rådgivere/byggeledere
 • Prosjektledere/utviklere hos byggherrer
   

Kursholder:

Arvid Skjold er utdannet siv.ing innen industriell elektronikk. Han har over 20 års erfaring innen byggautomasjon og tidligere industriautomasjon

Han har deltatt i utvikling av NS 3935 som medlem av Integra, i tillegg til deltagelse i komiteene for utvikling av NS 6450 og 3420 YB. Arvid er i dag fagansvarlig i GK Norge, divisjon byggautomasjon.

 

 

Standard Norge tar smittevernet på alvor

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter. På grunn av smittesituasjonen holder vi derfor kurset digitalt via; Zoom.

Dato/Tid: 23. mars 2021 kl. 09:00 - 24. mars 2021 kl. 12:00

Kursnr./navn: 21-1331000 Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS 3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse til en verdi av 460, - og et elektronisk kurshefte (PDF).  
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 22. mar 2021 kl. 12:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00