Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitalt kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Prosjektet er avsluttet og bygningen står ferdig; hva med driften "de neste 40 år"? Oppgaver og krav er mange; forventninger til gode brukeropplevelser, lave miljøutslipp, høy energieffektivitet og krav til sikkerhet for mennesker og inventar. I tillegg har byggeier forventninger til avkastning på sine investeringer.

Kursbeskrivelse

Kurset tar for seg mål og oppgaver ved drift av bygninger; hvordan oppnå bærekraftig drift, verdibevarende vedlikehold og reduserte miljøutslipp, og hvordan sørge for fornøyde brukere eller leietakere, kontinuerlig forbedringer og faglig kompetanseutvikling.
Kurset gir deg innføring i NS 6460:2020 – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner, samt en kort orientering om andre tilhørende standarder.

Følgende hovedområder gjennomgås på kurset:

 • Bærekraft og miljø
 • Stillingsinstruks for teknisk driftsansvarlig
 • Datasikkerhet og lisenser
 • Handshake prosjekt/drift
 • Drift- og vedlikeholdsdokumentasjon
 • Årlige mål for driften
 • Tilfredse brukere
 • Krav til faglig kompetanse
 • Kontinuerlig forbedring og periodisk gjennomgang
 • Avvik, registrering og behandling
 • Overvåking og styring av forbruk
 • Verdibevarende vedlikehold, innspill og budsjetter
 • Risikovurderinger

Kurset legger til rette for gruppe- og diskusjonsoppgaver for å forankre innholdet. 
 

Kurset går over to halve dager, fra klokken 09.00-12.00 begge dager.

Mål for kurset

Kurset gir deg innsikt i driftens økende betydning i offentlig og private eiendomsvirksomheter, og hva som faktisk inngår i driftsavdelingens mål og oppgaver. Du skal etter gjennomført kurs også kunne utarbeide funksjonelle stillingsinstrukser som beskriver årlige mål og arbeidsoppgaver, samt få økt forståelse for hvilke verktøy og systemer drift trenger for å kunne utøve sitt arbeid på en effektiv måte

Hvem er kurset for?

Kurset passer for driftspersonell, drifts- og forvaltningsansvarlige i offentlige og private eiendomsvirksomheter og servicepartnere. Kurset er også aktuelt for rådgivere og leverandører som ønsker økt innsikt i driftsoppgavene i stadig mer tekniske og komplekse bygninger.

Kursholder:

Tor-Eigil Robertsen har lang erfaring innen organisering av drift og vedlikehold i yrkes- og formålsbygg, også prosjektledelse og prosjektutvikling. Han har videre vært leder av bransjeorganisasjoner innenfor ventilasjon, inneklima og automatisering.
De seneste årene har han arbeidet med rammeavtale og leverandørutvikling innen SD/automasjon, ITB og teknisk prosjektledelse. 
Robertsen har undervist og forelest både på konferanser og i kompetansegivende utdanning i en årrekke.

Standard Norge tar smittevernet på alvor

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter. På grunn av smittesituasjonen holder vi derfor kurset digitalt via; Zoom.

Dato/Tid: 9. mars 2021 kl. 09:00 - 10. mars 2021 kl. 12:00

Kursnr./navn: 21-1332400 Digitalt kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS 6460 – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner til en verdi av 460,00 og elektronisk kurshefte (PDF). 
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 8. mar 2021 kl. 12:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00