Digitalt kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, er to av de sentrale rådgiverkontraktene i den norske bygge- og anleggsbransjen. Dette kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver, med stor vekt på praktiske problemstillinger som gir deg innføring i to viktige standarder.

Kursbeskrivelse

Innholdet i kurset er en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8401 og NS 8402, med vekt på de viktigste problemområdene. Følgende temaer er sentrale:

  • Når skal NS 8401 og NS 8402 brukes?
  • Organisering
  • Den prosjekterendes/rådgiverens plikter
  • Endringer
  • Fristforlengelse og forsering
  • Prosjekterings-/rådgivningsfeil

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en detaljert oversikt over innholdet i NS 8401 og NS 8402, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standardene legger på aktørene.

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for alle som bruker standardene i sitt arbeid, enten de er arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, private og offentlige byggherrer eller har annen bakgrunn.

Kursholder:

Harald Sjaastad er partner i Rime Advokatfirma DA i Oslo. Han har bred erfaring som advokat innen entreprise og fast eiendom og med standardkontraktene. Hans kompetanse omfatter alle trinn i byggeprosesser, herunder rådgiving ved valg av kontraktsmodell, kontraktsutforming, kontraktsforhandlinger, rådgiving ved prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer regelmessig saker for domstolene. Han bistår både byggherrer, entreprenører og leverandører. Sjaastad holder regelmessig kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige temaer.

Dato/Tid: 3. jun 2021 / 09:30 - 15:30

Kursnr./navn: 21-1338303 Digitalt kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte.
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 2. jun 2021 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2021-06-03
Sted:
Digitalt kurs