Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 - Innovasjonsledelse

Hva er innovasjon, hvordan måle innovasjon? Kan innovasjon systematiseres og hvordan strukturere arbeidet med innovasjon? Kan vi egentlig standardisere innovasjon eller måten vi jobber med innovasjonsprosjekter? Er det en kobling mellom kvalitet og innovasjon?

Få en mer systematisk tilnærming til hvordan du kan jobbe med og strukturere innovasjonsarbeidet. Lær deg å bruke ISO 56002 for planlegging og iverksetting av et ledelsessystem for innovasjon.

Kursbeskrivelse

Innovasjon har lenge vært omgitt av tåke, en flom av ulike konsepter, tomme ord, lite struktur og en tanke om at innovasjon blir til mens vi går.

Den nye ISO 56000-serien for innovasjonsledelse gir organisasjoner retningslinjer og prosesser som gjør dem i stand til å få mest mulig ut av innovasjonsprosjektene sine.

Ved å implementere standarder for innovasjonsledelse i din virksomhet eller organisasjon vil du få en mer systematisk tilnærming på hvordan du bør jobbe og strukturere innovasjonsarbeidet. Dette skaper bedre forutsigbarhet der det er mulig slik at en får mer oversikt til å håndtere de reelle usikkerhetene og risikoene i innovasjonsarbeidet. Standardene er enkle å kombinere med andre ledelsessystemstandarder som for eksempel NS-EN ISO 9001.

Sentrale standarder for innovasjonsledelse:

NS-EN ISO 56000 har som mål å skape et enhetlig språk for bedre kommunikasjon og samhandling om innovasjonsprosjekter i tillegg til bedre målinger av innovasjon. 

NS-EN ISO 56002 er utviklet for å skape et referansesystem for hvordan en kan systematisere aktiviteter, prosesser og ledelse av innovasjonsinitiativ i en virksomhet eller organisasjon. 

Dette kurset vil være en god start for ditt arbeid med innovasjon!

 

Mål for kurset

På dette kurset får du en innføring i: 

  • Generelt om ISO-ledelsessystemstandarder
  • Behovene for og prosessen frem til standarden. Historikk, historier og eksempler.
  • Standardens omfang og innhold – hvem er standarden for, og hvilke områder av driften berøres av standarden.
  • Prinsipper for innovasjonsledelse
  • Planlegging av et ledelsessystem for innovasjon
  • Iverksetting av et ledelsessystem for innovasjon 

Læringsutbytte

  • Kurset gir deg en bedre forståelse av nøkkelbegreper
  • Blir kjent med innholdet og rådene i standarden
  • Kunnskap om hvordan du kan systematisere aktiviteter, prosesser og strukturer for innovasjon. 
  • Gjør deg i stand til å anvende standarden som en referanse og rammeverk for å starte planleggingen og på sikt innføre et rammeverk. 

Etter kurset vil du være en ressursperson i egen organisasjon.

Hvem er kurset for?

Kurset er for de som jobber med, eller skal jobbe med innovasjon. Ledere, innovatører, start-ups, og personer med ansvar for kvalitetsledelse, fra både offentlig og privat sektor.  

Forkunnskap

Det kreves ingen spesifikk forkunnskap for at du skal få godt utbytte av kurset.

Kursholder:

Magnus Hakvåg har 20 års internasjonal erfaring innen innovasjon, IP, IPR og standarder som konsulent og foreleser. Hakvåg er daglig leder i House of Knowledge og har vært en del av Joint Initiative for Standards i regi av EU-kommisjonen og bidratt direkte til flere departement i Norge, i stortingsmeldinger knyttet til IP, IPR og standarder.

Hakvåg har deltatt i utviklingen av ISO 56000 som norsk ekspert og deltok også i utviklingen i den europeiske forløperen. Han har både vært leder av den norske speilkomiteen SN/K512, deltatt som ekspert internasjonalt og vært leder av terminologiarbeidet i ISO TC 279 Innovation Management  arbeidsgruppe siden etableringen i 2014 og samarbeidet tett med OECD om samkjøringen med OECD Oslo Manualen 4ed.  

 

Markus Søbstad Bensnes har jobbet som innovasjonsleder i over 10 år og har satt opp prosesser og systemer for innovasjon i ulike virksomheter i inn og utland. Til daglig jobber han som senior innovasjonsleder i Norconsult hvor han blant annet har ansvar for implementering av ISO56002.

Bensnes har vært sentral i utviklingen av ISO56002 som norsk ekspert i ISO TC 279 Innovation Management, og ledet blant annet arbeidsgruppen for Innovation Management Principles. Det er også verdt å nevne at Markus har innovasjonserfaring som gründer og prosessleder, og at han har flere aktive samarbeid med forskningsmiljøer for innovasjon. 

Dato/Tid: 24. aug 2022 / 09:30 - 16:00

Kursnr./navn: 22-1407400 Digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 - Innovasjonsledelse

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS-EN ISO 56002 Innovasjonsledelse - Ledelsessystem for innovasjon – Veiledning og NS-EN ISO 56000 Innovasjonsledelse - Grunntrekk, prinsipper og terminologi , - og et elektronisk kurshefte (PDF).  Du får den norske utgaven av standardene på kurset, men ønsker du heller den engelske utgaven send e-post til salg@standard.no.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

Påmeldingsfrist: 23. aug 2022 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00