Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Få en innføring i kravene i ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem for økt verdiskaping.

Kursbeskrivelse

Samfunnet stiller stadig høyere krav til kvalitet på varer og tjenester, og et viktig verktøy for å tilfredsstille kravene til kvalitetsledelsessystem i din virksomhet er standarden NS-EN ISO 9001. Dette kurset gir en innføring i kravene i standarden med fokus på sentrale kvalitetsledelsesprinsipper og risikostyring.

Kurset tar for seg følgende emner:

• Sentrale prinsipper i kvalitetsledelse og krav til ledelsessystem
• Krav i standarden
• Risikobasert styring, kontekstbeskrivelse og interessenter
• Lederens rolle og ansvar i det systematiske kvalitetsarbeidet
• Kvalitetspolitikk, mål og forbedringsverktøy
• Kontinuerlig forbedring
• Avvikssystem, interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse
• Risikostyring av prosesser mm.

Mål for kurset

Etter kurset skal du ha kjennskap til kravene i ISO 9001, hvilke metoder som benyttes for å etterleve disse og hvordan du sikrer god kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, kvalitetsledere og de som har funksjoner i bedriften hvor kvalitetsstyring inngår som et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001.

Kursholder:

Portrett Espen Lindseth Espen Lindseth har 25 års praktisk erfaring innen ledelsessystemer for kvalitet. Han har erfaring både som kvalitetssjef for norske og internasjonale selskaper, og som revisor for akkreditert sertifisering. Han har også mange års erfaring som kurs- og foredragsholder innen fagområdet.

 

 

 

 

Dato/Tid: 7. feb 2023 / 09:00 - 16:00

Sted: Zoom

Kursnr./navn: 22-1435200 Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kursunderlag. Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Kurset blir gjennomført med foreleser via den nettbaserte plattformen Zoom. To dager før kursstart får du en innkallelse til kurset som inneholder lenke til innlogging på kursdagen. Du mottar kursbevis etter gjennomført kurs.

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.

Betingelser ved kursavmelding.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

Påmeldingsfrist: 6. feb 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00