Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitalt kurs i gjennomføring av anskaffelser basert på NS 3450 og NS 3418

Færre tvister og bedre betingelser - hvordan lykkes med kontraktsetablering?

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg er grunnlag ved de fleste byggeanskaffelser, men kunnskapen om standarden er lav og den brukes ofte feil.

Kursbeskrivelse

Den nye standarden NS 3418:2020 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag har mange likheter med førstnevnte, og vil være et nyttig verktøy for alle som i profesjonell sammenheng innhenter tilbud på prosjekterings- og rådgivningsoppdrag i byggebransjen.

Kurset vil gi deg innføring i standardene, generell kunnskap om hvordan konkurransegrunnlag bør bygges opp, og sette fokus på de elementer hvor det oftest gjøres feil. 
Du vil få konkrete eksempler på hvordan oppdragsgivere kan redusere tvisterisikoen under både anskaffelsen og kontrakten, og hvordan oppdragsgivere bør gå frem for å sikre solide kontrakter med gode betingelser.

Kurset gir deg en innføring i: 

 • Standardenes omfang og innhold
 • Strategi for å lykkes med konkurransegrunnlagenes tre hoveddeler:
  • Konkurransebeskrivelse
  • Kontraktsgrunnlag
  • Ytelsesbeskrivelse
 • Kravene til konkurransegjennomføring 
 • Hvilke alminnelig kontraktsvilkår som bør velges, og hvilke særlige kontraktsvilkår som bør utformes
 • Struktur for ytelsesbeskrivelse og betydningen av beskrivelsens innhold.

Mål for kurset

Etter gjennomført kurset vil du :

 • Ha nødvendige kunnskaper om hvilke krav som stilles til konkurransegjennomføring for ulike typer oppdragsgivere og kontraktsverdi
 • Kjenne standardenes system og ha forståelse for hvilke forhold som skal reguleres i hvilke deler av konkurransegrunnlaget 
 • Ha kunnskaper om hvilke kontraktsvilkår som er relevante for ulike typer rådgivningsoppdrag (NS 8401 eller NS 8402)
 • Ha kunnskaper om hvilke særlige kontraktsvilkår som må medtas dersom oppdragsgiver er en offentlig oppdragsgiver
 • Ha lært hvordan ytelsene i oppdraget bør beskrives, og ha forståelse for betydningen ytelsesbeskrivelsen har for en vellykket kontraktsgjennomføring 
 • Være i stand til å bruke standarden som et nyttig anskaffelsesverktøy
 • Være en ressursperson i egen virksomhet for gjennomføring av anskaffelser av byggeoppdrag og prosjekterings- og rådgivningstjenester 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for aktører som anskaffer enten byggeoppdrag eller prosjekterings- og rådgivningstjenester i en profesjonell sammenheng: 

 • Offentlige byggherrer (prosjektledere, innkjøpere og internjurister)
 • Private byggherrer (prosjektledere, innkjøpere og internjurister)
 • Totalentreprenører
 • Rådgivere som anskaffer på vegne av andre, for eksempel konsulentfirmaer som foretar anskaffelser på vegne av det offentlige

Kursholder:

Åshild Fløisand er advokat og partner i SANDS Advokatfirma. Hun er en av landets fremste anskaffelseseksperter. Hun har også omfattende erfaring med entreprisekontrakter og rådgivningskontrakter. Fløisand er en erfaren og tydelig foreleser, og har lang erfaring med å avholde kurs både for jurister, for innkjøpere og andre aktører i bygge- og rådgiverbransjen. Hennes foredrag er preget av hennes praktiske forståelse og tilnærming, og av hennes omfattende operative erfaring med den type anskaffelser standardene regulerer. 

 

 

Forkunnskap:

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, men erfaring fra tilbudsinnhenting er en fordel.

 

Dato/Tid: 27. apr 2022 / 09:30 - 15:30

Kursnr./navn: 21-1378500 Digitalt kurs i gjennomføring av anskaffelser basert på NS 3450 og NS 3418

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte.
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Kurset blir gjennomført med foreleser via den nettbaserte plattformen Zoom. To dager før kursstart får du en innkallelse til kurset som inneholder lenke til innlogging på kursdagen. Du mottar kursbevis etter gjennomført kurs.

Betingelser ved kursavmelding.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

 

Påmeldingsfrist: 26. apr 2022 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00