E-læringskurs Veiledning til NS 3420

Standarden NS 3420 er en av våre viktigste standarder innenfor bygg- og anleggsnæringen. Den brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og under utførelses-og avviklingsfasen av byggeprosjekter.

Kursbeskrivelse

E-læringskurset er delt opp i temaer som gir deg en innføring i innholdet i og bruken av NS 3420. Kurset er interaktivt; det vil si at du får oppgaver underveis. Kurset kan repeteres og benyttes som oppslagsverk. 

Kurset består av følgende leksjoner:

  • Introduksjon
  • Beskrivelsessystemet NS 3420
  • Oversikt over delene i NS 3420
  • Det hierarkiske kodesystemet
  • Beskrivelser og detaljbeskrivelser
  • Strukturering og krav til detaljbeskrivelsen
  • Utarbeidelse av krav med bruk av NS 3420
  • Toleransekrav
  • Digital prisforespørsel
  • Sjekkpunkter/avslutning

Mål for kurset

Kurset vil gi deg et innblikk i hva NS 3420 er og hvordan standarden skal brukes. I tillegg vil kurset være en støtte ved utarbeidelse av beskrivelser.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som har behov for å slå opp i og bruke standarden, enten du utarbeider beskrivelse, kalkulerer konkurransegrunnlag, følger opp arbeid på bygge- eller anleggsplasser, eller for tvistesaker. Kurset er spesielt relevant for byggherrer, arkitekter, konsulenter, entreprenører og advokater, og passer for nye brukere av NS 3420.

Kurset kan tas som forkurs til NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

Kursholder:

Tid for gjennomføring: ca 40 minutter. 

Sted og dato: Dette er et e-læringskurs som kan gjennomføres hvor som helst hvor du har nettforbindelse, innen 6 måneder fra første gangs innlogging

Kursnr./navn: 23-1454800 E-læringskurs Veiledning til NS 3420

Kursavgift: kr 2 000,00

Påmelding:

For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmeldingen er bindende etter at tilgangen er gitt.

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding