E-læringskurs i NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø

Balansen mellom å ta vare på ytre miljø og samtidig tenke økonomi og risiko er avgjørende for dagens bedrifter. Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til styring av bedriftens systemer for ytre miljø er NS-EN ISO 14001, standarden for miljøledelse.

Kursbeskrivelse

E-læringskurset gir en innføring i miljøledelse med NS-EN ISO 14001.  Kurset er delt opp i temaer og leksjoner og tar deg gjennom standarden ved bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001. Kurset er interaktivt med kontrollspørsmål og en kunnskapstest du må bestå for å få kursbevis. Kurset kan repeteres og kunnskapstesten kan tas på nytt hvis du ikke består ved første forsøk.  

Kursinnhold:

 • NS-EN ISO 14001 
  • Risikobasert tilnærming 
  • Miljøkartlegging 
  • Miljøledelse 
  • Miljøleders rolle 
 • Kontrollspørsmål
 • Kunnskapstekst 
 • Tips til innføring av ISO 14001 

Mål for kurset

Kurset gir deg en grunninnføring slik at du blir i stand til å etablere, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for miljø i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø – Krav og veiledning om bruk. 

Du får også kunnskap til å kunne inneha rolle(r) som miljøleder, prosesseier eller andre relaterte funksjoner som inngår i ledelsessystemet for miljø. 

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for ledere, miljøledere, prosesseier eller andre relaterte funksjoner som inngår i ledelsessystemet for miljø. Kurset tilfredsstiller krav i NS-EN ISO 14001 til grunnleggende kompetanse om standarden. 

Kursholder:

Estimert tidsbruk er ca. 3 timer, men kurset kan gjennomføres i det tempoet du selv ønsker. Kurset er tilgjengelig i seks måneder fra første gangs innlogging. 

Sted og dato: Dette er et e-læringskurs som kan gjennomføres hvor som helst hvor du har nettforbindelse, innen 6 måneder fra første gangs innlogging

Kursnr./navn: E23-1454802 E-læringskurs i NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø

Kursavgift: kr 2 500,00

Kursavgift for de som tar kurset som forkurs: kr 1 500,00

Denne prisen forutsetter at du er påmeldt et av følgende kurs:

Kurs i NS-EN ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø 

Kurs i trinnvis innføring av Ledelsessystemer for miljø med NS-EN ISO 14005

Send en epost til salg@standard.no for å motta rabattkode.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen "Påmelding til kurset" øverst til høyre. Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende etter at tilgangen er gitt.

Dersom du ønsker standarden NS-EN ISO 14001:2015 tilgjengelig, kan du som påmeldt til elæringskurs kjøpe denne med 50% rabatt.  Send epost til salg@standard.no for bestilling, eller for å motta rabattkode slik at du selv kan kjøpe standarden i nettbutikken på standard.no.

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding