E-læringskurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsledelsessystemer er kjente begreper for mange. ISO 9001 er den standarden som beskriver kravene til et ledelsessystem for kvalitet. Når en virksomhet skal sertifisere sitt kvalitetsledelsessystem, skjer dette etter kravene i ISO 9001.

Kursbeskrivelse

E-læringskurset gir deg en innføring i kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deg gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Underveis i kurset får du noen kontrollspørsmål, og kurset avsluttes med en kunnskapstest. Når denne er bestått, kan du skrive ut et kursbevis. Du kan ta kurset flere ganger og ta testen på nytt dersom du ikke består første gang.  

Kursinnhold: 

For å bli kjent med standarden og dens oppbygging er kurset lagt opp kronologisk og følger kapitlene i standarden: 

  • Lederskap 
  • Risikobasert tilnærming 
  • Prosesskartlegging 
  • Prosesstyring 
  • Kvalitetsledelse 
  • Kontinuerlig forbedring 
  • Kvalitetsleders rolle 
  • Tester 
  • Kunnskapstest 
  • Tips til innføringen av NS-EN ISO 9001:2015 

Mål for kurset

Kurset gir deg en grunninnføring i standarden slik at du skal bli i stand til å etablere, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for kvalitet. Du få tilstrekkelig kunnskap til å inneha rolle(r) som øverste leder, kvalitetsleder, prosesseier eller andre relaterte funksjoner som inngår i ledelsessystemet for kvalitet.

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for kvalitetsledere, internrevisorer og ledere.
Kurset tilfredsstiller krav i ISO 9001 til kompetanse om standarden. 
Det stilles ikke krav til forkunnskap for dette kurset.

E-læringskurset gir grunnleggende kunnskap om ISO 9001, og tas som forkurs til klasseromskurset: "Kurs i praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001". 

Kursholder:

Estimert tidsbruk er ca. 4 timer, men kan gjennomføres i det tempo du selv ønsker. Kurset er tilgjengelig i seks måneder fra første gangs innlogging. 

Sted og dato: Dette er et e-læringskurs som kan gjennomføres hvor som helst hvor du har nettforbindelse, innen 6 måneder fra første gangs innlogging

Kursnr./navn: E23-1454801 E-læringskurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Kursavgift: kr 2 500,00

Kursavgift for deg som tar kurset som forkurs: kr 1 500,00

Denne prisen forutsetter at du er påmeldt følgende kurs:

Kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Send en epost til salg@standard.no for å motta rabattkode.

Påmelding:

For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmeldingen er bindende etter at tilgangen er gitt.

Dersom du ønsker standarden NS-EN ISO 9001:2015 tilgjengelig, kan du som er påmeldt e-læringskurs kjøpe denne med 50% rabatt.  Send epost til salg@standard.no for bestilling, eller for å motta rabattkode slik at du selv kan kjøpe standarden i nettbutikken på standard.no.

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding