E-læringskurs i NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø hjelper alle organisasjoner, uansett størrelse, type virksomhet å etablere et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen.

Kursbeskrivelse

E-læringskurset gir deg en innføring i standarden NS-ISO 45001 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og hvordan du bruker standarden til praktisk styring av arbeidsmiljøet.  

Les mer om standarden her. 

Kurset inneholder eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til standarden. Underveis i kurset får du noen kontrollspørsmål og kurset avsluttes med med en kunnskapstest som må være bestått før du kan skrive ut ditt kursbevis.

Du kan ta kurset flere ganger, og du kan ta testen på nytt dersom du ikke består første gang.  

Kursinnhold:  

For å bli kjent med standarden og dens oppbygging er kurset lagt opp kronologisk og følger kapitlene i standarden: 

  • Lederskap og deltakelse fra arbeidstakere 
  • Risikoidentifisering 
  • Risikohåndtering 
  • Arbeidsmiljørisiko og muligheter 
  • Krav til dokumentasjon 
  • Arbeidsmiljø og sikkerhet i den daglige virksomheten 
  • Forbedring av arbeidsmiljø 
  • Eksempler fra sertifiserte bedrifter 
  • Kontrollspørsmål
  • Kunnskapstest 

Mål for kurset

Kurset gjør deg kjent med standarden og gir deg kunnskap om hvordan du kan bruke NS-ISO 45001 til praktisk styring av arbeidsmiljøet, noe som er viktig både for etterlevelse av regelverket, og for å skape en god og trygg arbeidsplass. God styring av arbeidsmiljø gir blant annet færre uønskede hendelser. 

Kurset tilfredsstiller kravene i NS-ISO 45001 til grunnleggende kompetanse om standarden. 

Hvem er kurset for?

Kurset er for bedriftsledere, HMS-ledere, HMS- og kvalitetspersonell, internrevisorer, ledere og andre som ønsker å sette seg inn i denne viktige standarden.  

Det stilles ikke krav til forkunnskap for dette kurset.

Kursholder:

Estimert tidsbruk er ca. 3 timer, men kurset kan gjennomføres i det tempoet du selv ønsker. Kurset er tilgjengelig i seks måneder fra første gangs innlogging. 

Sted og dato: Dette er et e-læringskurs som kan gjennomføres hvor som helst hvor du har nettforbindelse, innen 6 måneder fra første gangs innlogging

Kursnr./navn: E23-1454803 E-læringskurs i NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Kursavgift: kr 2 500,00

Kursavgift for de som tar kurset som forkurs: kr 1 500,00

Denne prisen forutsetter at du er påmeldt følgende kurs:

Kurs i NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Send en epost til salg@standard.no for å motta rabattkode.

Påmelding:

For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmeldingen er bindende etter at tilgangen er gitt.

Dersom du ønsker standarden NS-ISO 45001:2018 tilgjengelig, kan du som er påmeldt e-læringskurs kjøpe denne med 50 % rabatt.  Send epost til salg@standard.no for bestilling, eller for å motta rabattkode slik at du selv kan kjøpe standarden i nettbutikken på standard.no.

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding