Tidspunktet for dette kurset er passert.

E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015

Kursbeskrivelse

E-læringskurset gir en innføring i kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Kurset er interaktivt, noe som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og avsluttende eksamen. Kurset kan repeteres og eksamen kan tas på nytt hvis deltakeren ikke består. Underveis i kurset kan kursdeltakeren stille spørsmål til et kursforum som besvares av kursansvarlig i Veritech AS.

Kursdeltakerne kan laste ned en eksempelsamling for de eksempler som inngår i kurset.

Kursinnhold

 • NS-EN ISO 9001
  • Lederskap
  • Risikobasert tilnærming
  • Prosesskartlegging
  • Prosesstyring
  • Kvalitetsledelse
  • Kontinuerlig forbedring
  • Kvalitetsleders rolle
 • Test og eksamen
 • Tips til innføring av ISO 9001:2015

Dersom du ønsker å ta e-læringskurs i praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 basert på 2015 versjonen, ta kontakt med oss på salg@standard.no.

Mål for kurset

Mål for kurset er at kursdeltakeren skal få en grunninnføring for å bli i stand til å etablere, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for kvalitet. Kursdeltakeren skal samtidig få kunnskap til å inneha rolle(r) som øverste leder, kvalitetsleder, prosesseier eller andre relaterte funksjoner som inngår i ledelsessystemet for kvalitet.

Hvem er kurset for?

Dette kurset er relevant for kvalitetsledere, internrevisorer og ledere. Kurset tilfredsstiller krav i ISO 9001 til kompetanse om standarden.

Det er ikke krav til forkunnskap for dette kurset.

Kursdeltakere til "Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001" og "Kurs i felles ledelsessystem basert på NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 / ISO 45001" bør ha grunnleggende kunnskap om ISO 9001. Dette får man ved å ta dette e-læringskurset som forkurs.

Kursholder:

Tid for gjennomføring: ca 3-4 timer som kan gjennomføres i det tempo som ønskes av deltakeren.

Sted og dato: Dette er et e-læringskurs som kan gjennomføres hvor som helst hvor du har nettforbindelse, innen 6 måneder fra første gangs innlogging

Kursnr./navn: 18E-795400 E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015

Kursavgift: kr 2 500,00

Kursavgift for de som tar kurset som forkurs: kr 1 500,00

Denne prisen forutsetter at du er påmeldt et av følgende kurs:

Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001
Kurs i felles ledelsessystem basert på NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 / ISO 45001

Send en epost til salg@standard.no for å motta rabattkode.

Påmelding:

For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmeldingen er bindende etter at tilgangen er gitt.

Dersom du ønsker standarden NS-EN ISO 9001:2015 tilgjengelig, kan du som er påmeldt e-læringskurs kjøpe denne med 50% rabatt.  Send epost til salg@standard.no for bestilling, eller for å motta rabattkode slik at du selv kan kjøpe standarden i nettbutikken på standard.no.

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00