E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018

Standarden NS-EN ISO 19011 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer er et nyttig redskap for alle som er involvert i ulike typer revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn, og er anvendelig for både store og små virksomheter, uavhengig av hva virksomheten driver med.

Kursbeskrivelse

E-læringskurset gir en innføring i standarden NS-EN ISO 19011:2018   Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer som gir teoretisk kompetanse for revisjon av ledelsessystemer med bruk av den internasjonale standarden NS-EN ISO 19011.

Les mer om standarden her.

Revisjon er det viktigste verktøyet for å verifisere at systemer og standarder etterleves og for å avdekke forbedringsområder. Standarden er generisk, som betyr at den kan brukes for alle typer revisjoner, da standarden er basert på selve revisjonsprosessen og ikke på type revisjon. Kurset gir eksempler fra reelle bedrifter. 
Underveis i kurset  får du noen kontrollspørsmål, og kurset avsluttes med en kunnskapstest som må være bestått før du kan skrive ut ditt kursbevis. Du kan ta kurset flere ganger og du kan ta testen på nytt dersom du ikke består første gang. 

Kursinnhold:
For å bli kjent med standarden og dens oppbygging er kurset lagt opp kronologisk og følger kapitlene i standarden:

  • Revisjonsprinsipper
  • Styring av et revisjonsprogram
  • Revisjonsprosessen
  • Rapportering og oppfølging av revisjonsresultater
  • Opplæring og kvalifisering av revisjonspersonell
  • Kontrollspørsmål
  • Kunnskapstest
  • Tips til prosedyrer for revisjon med NS-EN ISO 19011

Mål for kurset

Kurset gjør deg kjent med standarden, og gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre revisjoner av et styringssystem basert på NS-EN ISO 19011.

Hvem er kurset for?

Kurset er for revisjonspersonell som utfører revisjon innenfor kvalitet, miljø, HMS, leverandører, prosjekt, økonomi, tilsyn etc.

Kursholder:

Estimert tidsbruk er ca. 4 timer, men kurset kan gjennomføres i det tempo du selv ønsker. Kurset er tilgjengelig i seks måneder fra første gangs innlogging. 

Sted og dato: Dette er et e-læringskurs som kan gjennomføres hvor som helst hvor du har nettforbindelse, innen 6 måneder fra første gangs innlogging

Kursnr./navn: E23-1454804 E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018

Kursavgift: kr 2 500,00

Kursavgift for de som tar kurset som forkurs: kr 1 500,00

Denne prisen forutsetter at du er påmeldt følgende kurs:

  • Kurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018

Send en epost til salg@standard.no for å motta rabattkode.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmeldingen er bindende etter at tilgangen er gitt.

Dersom du ønsker standarden NS-EN ISO 19011:2018 tilgjengelig, kan du som er påmeldt e-læringskurs kjøpe denne med 50 % rabatt.  Send epost til salg@standard.no for bestilling, eller for å motta rabattkode slik at du selv kan kjøpe standarden i nettbutikken på standard.no.

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding