Tidspunktet for dette kurset er passert.

Konferanse: ISO 45001 - ny standard for arbeidsmiljø

I løpet av høsten 2017 / våren 2018 lanseres den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001. Standard Online inviterer derfor til konferanse 7. september 2017 på Felix Konferansesenter i Oslo. Konferansen vil belyse viktige elementer i standarden, og hvordan man kan ta den i bruk.

Kursbeskrivelse

ISO 45001 er en standard for styringssystemer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, som har som formål å sette virksomheter i stand til å håndtere helse og sikkerhet og forbedre arbeidsmiljøinnsatsen. Innføringen av et styringssystem for arbeidsmiljø vil være en strategisk beslutning som støtter virksomhetens samfunnsansvar og sørger for at folk blir tryggere og friskere, samtidig som at virksomheten blir mer lønnsom.

Standarden passer for de fleste bedrifter og organisasjoner, små som store, fra privat eller offentlig sektor, produksjons- eller servicebedrifter.

ISO 45001 følger samme oppbygging som nye ISO 9001 og ISO 14001, og dette gjør det enklere å implementere den nye standarden for virksomheter som allerede bruker ISO 9001 og ISO 14001.

Konferansen vil omhandle blant annet:

 • Gjennomgang av ISO 45001
 • Forhold mellom lovverk og standard
 • Hva tenker aktørene?
 • Integrering av ISO 45001 med andre standarder

ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø overtar etter den britiske OHSAS 18001 som har vært mye brukt i Norge. Virksomheter som bruker OHSAS 18001 bør derfor allerede nå planlegge overgangen til den nye standarden ISO 45001.

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

På denne konferansen  får du god kjennskap til den nye standarden for arbeidsmiljø og hvordan denne kan integreres med øvrige ledelsessystemer i din virksomhet.

Hvem er kurset for?

Konferansen er for alle med en rolle innenfor ledelse, drift eller oppgaver knyttet til arbeidsmiljø.

Kursholder:

De som skal holde innlegg på konferansen er:

 • Guri Kjørven, Standard Norge
 • Knut Jonassen, Standard Norge
 • Magnus Robbestad, Veritech
 • Berit Sørset, Norsk Industri
 • Øyvind Rongevær, LO
 • Roar Høydal, PTIL
 • Frode Pettersen, Norsk Sertifisering

Programmet vil bli lagt ut når dette er klart.

Dato/Tid: 7. sep 2017 / 09:00 - 15:00

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, 0125 Oslo

Kursnr./navn: 16-808200 Konferanse: ISO 45001 - ny standard for arbeidsmiljø

Kursavgift: kr 3 500,00

Påmelding:

For å melde deg på konferansen bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 6. sep 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00