Tidspunktet for dette kurset er passert.

Konferanse: Fremtidens styringssystemer (NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 kommer i revidert form i 2015)

På denne konferansen vil du få et unikt innblikk i hva som blir nytt i NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 når de kommer i reviderte utgaver neste år, og hva du må gjøre i forhold til kommende regimer for styringssystemer i egen bedrift. I tillegg ser vi på den nye standarden for arbeidsmiljø ISO 45001 (erstatter BS OHSAS 18001:2007).

Store endringer

NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 vil være resultat av omfattende revisjon. I tillegg er det en ny standard for arbeidsmiljø under utvikling. På denne konferansen gir vi deg innsyn i hvordan standardene er endret. Endringene er omfattende og bedrifter vil trenge tid på å tilpasse seg det som kommer. Hovedmålet med revisjonene er at det skal bli enklere å etablere integrerte styringssystem. Egentlig er det opplagt: En bedrift har én ledelse – og da bør den også ha ett styringssystem.

Kursbeskrivelse
Vi vil formidle hvordan våre to viktigste styringssystemstandarder får ny og felles struktur, der alle felles krav får en ensartet form, med konsistent bruk av termer og definisjoner. Grunnen til felles oppbygning og struktur er selvsagt at alle typer styringssystemer nå skal kunne integreres i ett felles styringssystem i hver enkelt bedrift og organisasjon. Alle andre styringssystemstandarder vil etterhvert få samme oppbygning og struktur. Her vil vi spesielt trekke inn styringsstandardene for arbeidsmiljø, energi og flere som omhandler sikkerhet.
Videre vil vi ta for oss andre viktige endringer, for eksempel risikobegrepet, og hvordan risikovurderinger får en langt mer sentral plass i fremtidig styring og ledelse av bedrifter og organisasjoner. I tråd med dette vil vi også se på hvordan de reviderte styringssystemene direkte kan brukes for å innfri Internkontrollforskriften(e).


Temaer:
• Ny struktur
• Felles krav – felles tekstelementer
• Ensartet terminologi – felles forståelse
• Risikobasert tilnærming
• Felleskrav og særkrav i styringssystemstandardene
• Sammenheng mellom nåværende og reviderte utgaver
• Integrerte styringssystemer og IK-forskrift
• Akkreditert sertifisering
• Tidsplaner og overgangsordninger

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset
Etter konferansen skal deltakerne vite hva de må gjøre i forhold til kommende regimer for styringssystemer i egen bedrift. De skal gjøres i stand til å planlegge for innføring av nytt system og kunne informere kollegaer, innbefattet bedriftsledelse, om hvordan de strategisk skal kunne ta i bruk integrert styring og ledelse i virksomheten, særlig i forhold til ekstern informasjon, kundegrupper og konkurransesituasjon.

Hvem er kurset for?
Konferansen er for alle med en rolle innenfor ledelse, drift eller oppgaver knyttet til styringssystemer. Konferansen vil være nyttig, enten en kommer fra bedrifter og organisasjoner som er sertifiserte eller ikke, likeledes fra privat eller offentlig sektor, fra små eller store bedrifter og organisasjoner, produksjons- eller servicebedrifter osv.

Dato/Tid: 20. jan 2015 / 09:00 - 15:00

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Kursnr./navn: 15-1184884 Konferanse: Fremtidens styringssystemer (NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 kommer i revidert form i 2015)

Kursavgift: kr 3 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og prNS ISO/DIS 9001 og prNS-ISO/DIS 14001. Disse vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på konferansen bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 16. jan 2015 kl. 18:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00