Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs - Risk Manager med sertifiseringseksamen

Få dokumentert dine kunnskaper om risikostyring gjennom en sertifisering som Risk Manager. Dette kurset gir deg innsikt i sentrale prinsipper for helhetlig risikostyring. Du vil også få inngående kjennskap til en rekke effektive teknikker for identifisering, analyse og evaluering av risiko.

Kursbeskrivelse

Kurset gjør deg i stand til å utvikle, implementere og vedlikeholde et komplett rammeverk for risikostyring i en virksomhet. Du vil også få erfaring med bruk av tradisjonelle og moderne teknikker for risikovurderinger. Kursmaterialet er basert på sentrale prinsipper i ISO 31000, ISO 31010, NS 5814 og ISO 9001.

Kurset har følgende hovedområder:

  • Fundamentale prinsipper og begreper
  • Utvikling og implementering av rammeverk for risikostyring
  • Praktisk innføring i risikoanalyseteknikker
  • Risikohåndtering og oppfølging
  • Helhetlig risikostyring, beredskap og kontinuitet og informasjonssikkerhet

Kurset strekker seg over fire dager – fordelt på to samlinger. Mellom samlingene gjennomfører kursdeltagerne en risikoanalyse knyttet til egen virksomhet. Undervisningen er praktisk rettet og baserer seg på en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, presentasjoner og diskusjoner.

Samling 1:  27. og 28. september, kl. 09:00-16:00

Samling 2:  26. og 27. oktober, kl. 09:00-16:00

Eksamen: 27. oktober, kl. 15:30 - 18:00

Sertifisering
Kursdeltagere med tilstrekkelige forkunnskaper har mulighet for sertifisering som Risk Manager. Sertifiseringen baseres på en 2,5 timers eksamen som gjennomføres av en uavhengig tredjepart, www.norsksertifisering.no. Krav til forkunnskaper, eksamensavgift etc. er nærmere beskrevet på www.norsksertifisering.no.

Mål for kurset

Du vi tilegne deg kunnskap om hvordan man jobber systematisk med risikostyring i en virksomhet. I tillegg får du kjennskap til ulike teknikker, identifikasjon, analyse og evaluering av risiko.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for alle som er involvert i risikostyringsarbeid, eller er ansvarlig for gjennomføring av risikovurderinger - uavhengig av bransje.

Kursholder:

Malene Tungland Dolven har doktorgrad i risikostyring og er manager i Risk Consulting. Hun har bred erfaring med risikovurderinger i ulike bransjer, som blant annet olje og gass, offentlige virksomheter og bank og finans. Hennes spesialfelt er styring av operasjonell risiko og metoder for risikoidentifikasjon. Malene er en engasjert  kursleder og har også forelest på universitetsnivå.

Dato/Tid: 27. september 2016 kl. 09:00 - 27. oktober 2016 kl. 18:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 16-1269400 Kurs - Risk Manager med sertifiseringseksamen

Kursavgift: kr 19 950,00

Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te, standarden ISO 31000 og sertifiseringen(4000,-). Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 26. sep 2016 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00