Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen

Revisjon er et av ledelsens beste verktøy for forbedring. En sertifisert revisjonsleder styrker bedriften i effektiv utføring av revisjoner og sikrer det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Kursbeskrivelse

Kurset tar utgangspunkt i NS-EN ISO 19011 som er en veiledende standard for revisjoner, og revisjonsmetodikken kan benyttes på alle typer revisjoner. Deltakerne vil få en grundig forståelse av revisjonsmetodikk og revisjonsprosess, og deltagerne vil etter  kurset kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram. Kurset har et praktisk fokus med aktiv bruk av relevante eksempler og gruppeoppgaver, og vil gi ytterligere kunnskap om system for kvalitetsstyring. Kurset er godkjent av Quality Management Certification.

Deltagerne har etter endt kurs mulighet til å gjennomføre eksamen og sertifisering.

Gjennomføring: Undervisning 2 + 2 dager.  Undervisningen baserer seg på en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, presentasjoner og diskusjoner. Eksamen settes opp separat og organiseres i samarbeid med Norsk Sertifisering. Aktuelle standarder må medbringes.

Samling 1:  5. og 6. juni kl. 09:00-16:00

Samling 2: 12. og 13. juni kl .09.00-14.00

Eksamen: 13.juni kl. 14:00 – 18:30

Krav til forkunnskap: Det er en fordel om deltagerne har gjennomført grunnkurs i kvalitetsledelse eller tilsvarende, og har kjennskap til ISO 9001:2008 og ISO 9001:2015.

Kursdeltagere med tilstrekkelige forkunnskaper har mulighet for sertifisering som Revisjonsleder. Sertifiseringen baseres på en eksamen som gjennomføres av en uavhengig tredjepart, Norsk Sertifisering. Krav til forkunnskaper, eksamensavgift etc. er nærmere beskrevet på www.norsksertifisering.no.

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltagerne kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram. Deltagerne skal kunne gjennomføre revisjoner internt i egen bedrift og eksternt hos bedriftens leverandører.

Du får godkjent teoretisk kompetanse som kvalifiserer til akkreditert sertifisering som Quality Auditor (QA) og Quality Lead Auditor (QLA).

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for deg som ønsker å sertifiseres som Quality Auditor (QA) eller Quality Lead Auditor (QLA) innenfor den internasjonale sertifiseringsordningen EOQ, og for deg som ønsker en grundig opplæring som internrevisor med ansvar for ledelsessystemer og/eller revisjon innenfor kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Kursholder:

Siv Wergeland er daglig leder, Kvalitet - og HMS rådgiver samt Revisjonsleder i Wergeland bedriftsutvikling AS. Hun har en mastergrad i ledelse og strategi. Siv er en erfaren kursholder og foreleser. Hun har mange års erfaring som revisjonsleder, og har tidligere vært sertifiseringsrevisor for DNV GL.  Siv er foreleser og sensor på flere fag på handelshøyskolen BI, og har vært med å utvikle masterprogrammet i HMS der hun også er en sentral foreleser.

Kathinka Pettersen er Kvalitet - og HMS rådgiver, samt Revisjonsleder i Wergeland Bedriftsutvikling AS. Kathinka har mange års erfaring med systemutvikling innenfor kvalitet og HMS. Hun har spisskompetanse på etablering av styringssystem og prosesskartlegging. Kathinka er en erfaren kursholder innenfor prosesskartlegging og kvalitetsstyring. Hun er utdannet innenfor administrasjon og økonomi fra Nederland.

Dato/Tid: 5. juni 2019 kl. 09:00 - 13. juni 2019 kl. 16:00

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen

Vis kart

Kursnr./navn: 19-1014200 Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen

Kursavgift: kr 15 950,00

Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standardene NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 9000. Standardene vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

NB! Eksamensavgift til Norsk Sertifisering er ikke inkludert i kursprisen.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Kurset arrangeres i samarbeid med Wergeland Bedriftsutvikling AS.

Påmeldingsfrist: 4. jun 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00