Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen

Revisjon er et av ledelsens beste verktøy for forbedring. En sertifisert revisjonsleder styrker bedriften i effektiv utføring av revisjoner og sikrer det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Bestått eksamen gir deg dokumentasjon på din kompetanse i henhold til internasjonale sertifiseringsordninger.

Kursbeskrivelse

Deltakerne vil få en grundig forståelse av revisjonsmetodikk og revisjonsprosess. Kurset tar utgangspunkt i NS-EN ISO 19011, som er en veiledende standard for revisjoner. Revisjonsmetodikken kan benyttes på alle typer revisjoner. Etter endt kurs skal deltagerne kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram.

Kurset har et praktisk fokus med aktiv bruk av relevante eksempler og gruppeoppgaver. Revisjonskurset vil gi ytterligere kunnskap om system for kvalitetsledelse. Kurset er godkjent som kvalifikasjonsgrunnlag til akkreditert sertifisering som kvalitetsrevisor (Quality Auditor) og revisjonsleder kvalitet (Quality Lead Auditor).

Deltagerne har etter endt kurs mulighet til å gjennomføre eksamen og sertifisering.

Gjennomføring:
Kurset går over 40 timer, og inneholder to e-læringskurs (E-læringskurs i praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 og E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011) samt et tre-dagers klasseromskurs. E-læringskursene må gjennomføres før tre-dagers klasseromskurset og er inkludert i kursprisen.

Krav til forkunnskap: Med mindre du velger å sertifisere deg kreves det ingen forkunnskaper til kurset, men det er en fordel om du har gjennomført grunnkurs i kvalitetsledelse eller tilsvarende, og har kjennskap til ISO 9001:2008 og ISO 9001:2015.

Sertifisering:
Kursdeltagere med tilstrekkelige forkunnskaper har mulighet for sertifisering som Revisjonsleder. Sertifiseringen gjennomføres av en uavhengig tredjepart, Norsk Sertifisering. Krav til forkunnskaper, eksamensavgift etc. er nærmere beskrevet på https://norsksertifisering.no/

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltagerne kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram. Deltagerne skal kunne gjennomføre revisjoner internt i egen bedrift og eksternt hos bedriftens leverandører.

Du får godkjent teoretisk kompetanse som kvalifiserer til akkreditert sertifisering som Quality Auditor (QA) og Quality Lead Auditor (QLA).

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for deg som ønsker å sertifiseres som Quality Auditor (QA) eller Quality Lead Auditor (QLA) innenfor den internasjonale sertifiseringsordningen EOQ, og for deg som ønsker en grundig opplæring som internrevisor med ansvar for ledelsessystemer og/eller revisjon innenfor kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Kursholder:

Magnus Robbestad har 25 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innen industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad er godkjent revisor innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 og har utført akkreditert sertifisering som revisjonsleder for DNV Certification AS og Nemko AS i 15 år. Robbestad har også vært rådgivende konsulent for flere norske sertifiseringsorgan i forbindelse med oppnåelse av SN-BS OHSAS 18001 akkreditering. Robbestad deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge.

 

 

Dato/Tid: 6. juni 2023 kl. 09:30 - 8. juni 2023 kl. 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1456400 Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen

Kursavgift: kr 14 900,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standarder, kurshefte, lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 5. jun 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2023-06-06
Sted:
Fornebu (Bærum)