Kurs i Drift og Energiledelse etter NS-EN ISO 50001

Av den totale energibruken i dag går 40 prosent til bygging og drift av bygg. En vesentlig del av dette går til oppvarming, kjøling, varmtvann, belysning og teknisk utstyr.

Kursbeskrivelse

Gjennom energiledelse kan lønnsomme tiltak identifiseres og gjennomføres slik at energibehov, kostnader og klimagassutslipp reduseres. Bedre energiytelse styrker bedriftens lønnsomhet, konkurranseevne og miljøprofil.

Kurset har som mål å gi deg et verktøy for å oppnå kostnadsreduksjoner, økt entusiasme og en bedre miljøprofil. Det blir en detaljert gjennomgang av hensikten med standarden NS-EN ISO 50001 Energiledelse og hvordan denne metoden vil føre til konkrete energibesparelser. Det blir også tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kurset går over en dag og omhandler drift og energiledelse etter NS-EN ISO 50001. Du kan alternativt, avhengig av forkunnskaper og egne læringsmål, melde deg på to-dagerskurset «Riktig med en gang - bygging, test og drift av tekniske bygningsinstallasjoner» som også omfatter dagskurset «NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner». Dette kurset kan også tas separat.

Informasjon og påmelding til «Kurs i Riktig med en gang - bygging, test og drift av tekniske bygningsinstallasjoner»

Informasjon og påmelding til "Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner"

Kursinnhold:

Energieffektiv drift oppnås ved kontinuerlig forbedring av tekniske installasjoner, rutiner og adferd som sikrer et stadig lavere energiforbruk.

 • Hva skal drift oppnå?  Hva er god drift, hva er forutsetning for god drift. 
 • Introduksjon til energiledelse; NS EN ISO 50001:2011
 • Innhold, struktur og krav i standard for energiledelse
 • Energiledelse i forhold til andre ledelsessystemer
 • Hvordan etablere energiledelse
 • Forutsetning for energiledelse
 • Energiledelse - tiltak
 • Introduksjon til NS-EN 15232 – en plukkliste av tekniske tiltak som fører til redusert energibruk
 • Etablering av energispareplan
 • Praktiske erfaringer med energiledelse
 • Gruppeoppgaver og diskusjon

Mål for kurset

Kurset gir deg økt innsikt i hvordan energiledelse som virkemiddel gir kontinuerlig forbedring av driften, økt engasjement, reduserte energikostnader og en bedre miljøprofil.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere, driftere og driftsledere, rådgivere og leverandører.

Kursholder:

Arne Eggen er selvstendig konsulent men også rådgiver i bransjeforeningen Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer. Han er har jobbet med automatiseringsteknikk i hele sitt yrkesaktive liv innenfor områdene bygningsautomatisering og prosessautomatisering i olje&gass-, industri- og VA sektorene. Arne Eggen har de senere årene ledet komité SN /K025 Bygningsautomatisering i Standard Norge og derigjennom arbeidet aktivt med å utarbeide innholdet i flere norske standarder – NS 3935 – NS 6450 – Norsk veileder til NS EN15232.

Erik A. Hammer er selvstendig konsulent men også rådgiver i Grønn Byggallianse. Hammer har jobbet med energieffektivitet i bygninger som medeier i COWIplan, som utbyggingssjef i Oppegård kommune, offentlige promotering av energieffektive og miljøriktige bygg hos NVE ‘s Byggoperatør og Økobygg.  Startet Grønn Byggallianse, i 2003 og ledet organisasjonen frem til 2014.  Hammer har de senere årene deltatt i komité SN /K025 Bygningsautomatisering i Standard Norge og arbeidet aktivt med å utarbeide innholdet i  NS 3935 og NS 6450.

Dato/Tid: 30. nov 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-935302 Kurs i Drift og Energiledelse etter NS-EN ISO 50001

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 28. nov 2017 kl. 09:53

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00