Kurs i Effektiv gjennomføring og deltakelse i offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser kan oppleves som omfattende og komplekst. Hvordan forbedre anskaffelsen og deltakelsen i konkurransen og unngå fallgruver underveis? Kurset gir deg grunnleggende kompetanse om anskaffelsesregelverket med fokus på forskrift om offentlig anskaffelser for klassisk sektor.

Kursbeskrivelse

Kurset gir kunnskap om regler og praktiske erfaringer tilknyttet alle stadier av konkurransen, sett fra både oppdragsgivers og leverandørs side. Det gis tips om hvordan konkurransegrunnlaget bør utformes, og hvordan leverandørene kan øke vinnersjansen ved utforming av tilbud. Det blir også fokus på hva som kan gjøres for å redusere tvisterisikoen, unngå unødvendige klager, samt hvordan leverandørene kan ivareta sine rettigheter i konkurransen på en effektiv og god måte.

Kurset gir deg en innføring i regler og praktiske tips i tilknytning til:

 • Alle stegene i anskaffelsesprosessen
 • Utforming av konkurransegrunnlag/tilbud
 • Kvalifikasjonskrav
 • Tildelingskriterier
 • Avvisning
 • Evaluering/Tildeling
 • Klage/innsyn
 • Avlysning/erstatning

Det deles erfaringer og gis praktiske tips til oppdragsgivere og leverandører tilknyttet alle stadier av konkurransen. Ved økt kunnskap om regelverket, kan oppdragsgiver legge til rette for gjennomføring av bedre anskaffelser, redusere risiko for feil, unødvendig tidsbruk og høye kostnader. Leverandørene på sin side, kan øke vinnersjansen og optimalisere ressursbruk ved deltakelse i offentlige tilbudskonkurranser.

Mål for kurset

Etter å ha gjennomført kurset vil kursdeltakeren:

 • Ha nødvendige kunnskaper om ulike regler som gjelder for alle stadier av konkurransen 
 • Ha kjennskap til hvordan konkurransegrunnlag og tilbud bør utformes, samt viktige fallgruver 
 • Ha kjennskap til praktiske tips for å legge til rette for gode anskaffelser og deltakelse i konkurranser
 • Ha kunnskap om regler for evaluering, avvisning og tildeling, for å kunne redusere tvisterisiko og unødvendige klager
 • Ha kjennskap til regler for avlysning, erstatning og ivaretakelse av rettigheter i anskaffelsesprosessen
 • Være en bedre ressursperson i egen virksomhet for gjennomføring av anskaffelser 

Hvem er kurset for?

Målgruppen for kurset er alle som har offentlige innkjøp som sitt arbeidsområde (helt eller delvis) og/eller rådgivningstjenester tilknyttet innkjøp: 

 • Offentlig ansatte innkjøpere (prosjektledere, faste innkjøpere, internjurister og andre som gjør regelmessige innkjøp)
 • Rådgivere og andre som bistår og gjennomfører anskaffelser på vegne av det offentlige
 • Leverandører som deltar med tilbud i offentlige anskaffelser

Kursholder:

Forelesere er advokat Thomas Sando og Cicilie Sørum Gregoire.  

Thomas Sando er advokat og partner i SANDS Advokatfirma. Han har mange års erfaring med offentlige anskaffelser, og har lang erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører. 

 

Cicilie Sørum Gregoire er senioradvokat i SANDS og har til sammen 12 års erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser. Hun har jobbet med juridisk innkjøpsrådgivning for offentlig oppdragsgiver, og har i tillegg flere års erfaring med rådgivning som advokat. 

 

Sando og Gregoire er erfarne og tydelige forelesere, og har alltid en praktisk og spisset tilnærming til temaet, slik at kursinnholdet treffer hele målgruppen på en god måte.  

Forkunnskap:
Deltakerne trenger ingen spesielle forkunnskaper, men erfaring fra tilbudsinnhenting/deltakelse i konkurranse er en fordel. 

Dato/Tid: 11. mai 2023 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1494600 Kurs i Effektiv gjennomføring og deltakelse i offentlige anskaffelser

Kursavgift: kr 5 800,00

Kursavgiften inkluderer kursunderlag, lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 10. mai 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2023-05-11
Sted:
Fornebu (Bærum)