Kurs i GDPR/personvern og informasjonssikkerhet (ISO 27001)

Er din virksomhet klar til å etterleve de nye reglene i GDRP?Dette kurset gir en praktisk forståelse av kravene i den nye personvernloven (GDPR), og hvordan loven vil påvirke norske virksomheter. Videre gir kurset en innføring i standarden ISO 27001 Ledelsessystem for Informasjonssikkerhet tilpasset håndtering av persondata.

Kursbeskrivelse

EUs nye personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation) trer i kraft som norsk lov 25. mai 2018. Den nye loven introduserer vesentlig strengere krav til innsamling, bruk og lagring av persondata, og berører alle norske virksomheter.

ISO 27001-standarden «Ledelsessystemer for Informasjonssikkerhet» er et utmerket verktøy for å sikre GDPR- etterlevelse. Ved å anvende denne standarden vil man i tillegg kunne styrke virksomhetens evne til å håndtere andre utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet som vi i stadig økende grad står ovenfor i dagens digitale samfunn.

Ved bruk av praktiske eksempel vil du få en grundig innføring i hvordan man går frem for å etablere et helhetlig rammeverk for styring av persondata tilpasset din virksomhet i tråd med kravene i GDPR. Videre vil du få en innføring i ulike metoder for å identifisere og kartlegge vesentlig informasjon og informasjonssystemer. Resultatene fra dette arbeidet vil sette din virksomhet i stand til å forstå og prioritere hvilke områder som er mest kritiske, og som må håndteres for å sikre GDPR-etterlevelse.

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å:

  • kommunisere internt hvordan GDPR vil påvirke deres virksomhet
  • vurdere hvorvidt virksomhetens eksisterende rammeverk for styring av persondata samsvarer med ny personvernlov
  • vurdere hvorvidt benyttede metoder for styring av persondata og informasjonssikkerhet er egnet for virksomhetens behov og lovpålagte krav
  • videreutvikle eget styringssystem for persondatahåndtering og informasjonssikkerhet slik at det bidrar til å skape verdi for virksomheten

Hvem er kurset for?

Kurset er rettet mot personer med ansvar for håndtering av persondata eller implementering av nye GDPR-krav, f.eks. innen HR, IT og Finans. For virksomheter som håndterer persondata i stor skala, vil kurset også være egnet for personer i lederstillinger.

Kursholder:

Christine Lervik
Christine Lervik har flere års erfaring innen økonomi, HR og som rådgiver innen risikostyring og personvern. Hun er utdannet siviløkonom med risikostyring som fordypning.  Videre er hun utdannet innen pedagogikk og har erfaring med kunnskapsoverføring til både barn og voksne. Christine er en erfaren kursholder, og er blant annet gjesteforeleser ved Universitetet i Stavanger. Christine er sertifisert Information Privacy Professional Europe (CIPP/E) og Information Privacy Manager (CIPM) fra The International Assosiation of Privacy Professionals. Disse sertifikatene viser i hovedsak at man innehar en detaljert forståelse for EU’s nye personvernlov (GDPR – General Data Protection Regulation)

Dato/Tid: 11. apr 2018 / 09:00 - 16:00

Sted: Radisson Blu Bryggen Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen

Vis kart

Kursnr./navn: 18-967100 Kurs i GDPR/personvern og informasjonssikkerhet (ISO 27001)

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 10. apr 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00