Kurs i Granskning basert på NS-ISO 45001

Hva skjedde og hvorfor skjedde det? Ulykker er uønskede, men dersom de skjer, gir de en unik mulighet til læring for å forhindre nye hendelser.

Kursbeskrivelse

Kurset gir deltakerne kunnskap om hvordan granske en uønsket hendelse; finne årsakene til ulykker, avvik og hendelser for så å iverksette korrigerende tiltak slik at de ikke gjentar seg eller oppstår et annet sted i virksomheten. Forståelse av årsak til hendelser, avvik og bakenforliggende forhold, er viktig for god risikostyring og prioriteringer i det forebyggende arbeidet. 

Internkontrollforskriftens paragraf 5 krever blant annet at alle virksomheter skal «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan din virksomhet kan overholde forskriftskravet.

Standarden NS-ISO 45001 - Ledelsessystem for arbeidsmiljø, stiller krav til rotårsaksanalyse av hendelser og avvik for så å iverksette korrigerende tiltak for å unngå gjentagelse. For å forstå ulykker, avvik og hendelser er det viktig å utføre systematisk rotårsaksanalyse for å avdekke både direkte og bakenforliggende årsaksfaktorer. 

Kurset vil gi deg kunnskap om de forskjellige fasene i granskingsprosessen;

  • Etablering av mandat og granskningsteam samt organisering av granskningen
  • Innsamling av data og bevis, gjennomføring av intervju
  • Kartlegging og oversikt over hendelsesforløp
  • Direkte og bakenforliggende årsaker
  • Avvik og barrierer
  • Konklusjon og rapportskriving

Kurset vil gi en innføring i ulike granskningsmetoder og bruk av verktøy (tidslinje, STEP, «5 hvorfor-modellen», MTO-diagram). Du vil også få en oversikt over ulike perspektiver og teorier om årsaker til ulykker og hendelser. 

Mål for kurset

Kurset gir deg kunnskap i granskning som metode, hvordan finne årsak til hendelser, avvik og bakenforliggende årsaker som gir grunnlag for korrigerende tiltak. 

Hvem er kurset for?

Ledere, arbeidsmiljøledere, HMS-ansvarlige, verneombud, tillitsvalgte og andre som bidrar i bedriftens forbedringsarbeid.

Forkunnskap

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det en fordel å ha kjennskap til NS-ISO 45001, risikostyring og krav til HMS. 

Kursholder:

Espen Lindseth har 25 års praktisk erfaring innen ledelsessystemer for kvalitet. Han har erfaring både som kvalitetssjef for norske og internasjonale selskaper, og som revisor for akkreditert sertifisering. Han har også mange års erfaring som kurs- og foredragsholder innen fagområdet.

Les intervjuet med Siv Wergeland om hvorfor det er viktig for en bedrift å ha ansatte med granskningskompetanse.

Dato/Tid: 26. apr 2023 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotell, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1445100 Kurs i Granskning basert på NS-ISO 45001

Kursavgift: kr 5 800,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS-ISO 45001:2018, elektronisk kurshefte (PDF) lunsj, kaffe, te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 25. apr 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2023-04-26
Sted:
Fornebu (Bærum)