Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Inneklima - NS-EN 15251:2007+NA:2014

Et godt inneklima bidrar til trivsel, produktivitet og god helse. Arbeidstakere, skolelever, barn i barnehagebarn og pasienter i helsevesenet har rettigheter som stiller krav til inneklimaet i bygningene de bruker. Kurset gir en innføring i hva som er godt inneklima, hvilke krav man bør stille og hvordan disse følges opp.

Kursbeskrivelse

Kurset gir deg en innføring i hva som utgjør et godt inneklima, de vanligste årsakene til dårlig inneklima, og hvordan man kan stille krav til temperaturforhold og luftkvalitet og hvordan de skal følges opp. Standarden NS-EN 15251:2007+NA:2014 er et godt hjelpemiddel til dette. Kurset tar også opp forholdet mellom denne standarden og TEK10 samt Arbeidstilsynets veiledning for inneklima.

Vi bruker tid på å gå gjennom de viktigste delene av standarden, og diskuterer konsekvensene av å bruke de ulike klassene i standarden som grunnlag for bestillinger, og hvordan man kan sikre seg at det som leveres holder den kvaliteten som er bestilt.

Vi ser også på andre viktige dokumenter i regelverk, offentlige anbefalinger og de mest relevante anvisningene i Byggforskserien, samt noen tilgrensende standarder.

Mål for kurset

Etter kurset skal deltakerne kunne stille overordnede innemiljøkrav som sikrer at deres virksomhet kan oppfylle lovkrav og interne krav på inneklimaområdet, og kjenne til hvordan disse kravene kan oppfylles og oppfølges.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for virksomhetsledere, eiendomsforvaltere, byggherrer, rådgivere og hms-personell.

Kursholder:

Kursleder Sverre Holøs er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo, og sier selv han har kommet bakveien inn i byggebransjen - via råtne kjellere og mugne loft. Han har erfaring fra bl.a. Teknologisk institutt og eget rådgivningsfirma, og driver i dag med forskning og forskningsbasert rådgivning innen bygg og innemiljø ved SINTEF Byggforsk. Han er mye brukt som foredragsholder, og har vært med i komiteen for NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring.

Dato/Tid: 21. mar 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-867000 Kurs i Inneklima - NS-EN 15251:2007+NA:2014

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 20. mar 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00