Kurs i Interne revisjoner

Revisjon er et av ledelsens beste verktøy for forbedring. Dette kurset lærer deg å planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram.

Kursbeskrivelse

En god intern revisor styrker bedriften i effektiv utføring av revisjoner og sikrer det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Kurset tar utgangspunkt i NS-EN ISO 19011 som er en veiledende standard for revisjoner av ledelsessystem for kvalitet og miljø, men revisjonsmetodikken kan benyttes på alle typer revisjoner. Deltakerne vil få en grundig forståelse av revisjonsmetodikk og revisjonsprosess, og deltagerne vil etter kurset kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram. Kurset har et praktisk fokus med aktiv bruk av relevante eksempler og gruppeoppgaver, og vil gi ytterligere kunnskap om system for kvalitetsstyring. Undervisningen baserer seg på en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver og diskusjoner. Det blir lagt vekt på praktisk gjennomføring av interne revisjoner.

 

Krav til forkunnskap: 

Deltagerne bør ha kjennskap til ISO 9001, Ledelsessystem for kvalitet og det anbefales å ta kurs i ISO 9001 før dette kurset.

 

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltagerne kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram. Deltagerne skal kunne gjennomføre revisjoner internt i egen bedrift og eksternt hos bedriftens leverandører.

 

Hvem er kurset for?

 Kurset er for deg som ønsker en grundig opplæring som internrevisor med ansvar for ledelsessystemer og/eller revisjon innenfor kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Kursholder:

Espen Lindseth har 25 års praktisk erfaring innen ledelsessystemer for kvalitet. Han har erfaring både som kvalitetssjef for norske og internasjonale selskaper, og som revisor for akkreditert sertifisering. Han har også mange års erfaring som kurs- og foredragsholder innen fagområdet.

Siv Wergeland er daglig leder, Kvalitet- og HMS-rådgiver samt Revisjonsleder i Wergeland bedriftsutvikling AS. Hun har en mastergrad i ledelse og strategi. Siv er en erfaren kursholder og foreleser. Hun har mange års erfaring som revisjonsleder, og har tidligere vært sertifiseringsrevisor for DNV GL. Siv er foreleser og sensor på flere fag på handelshøyskolen BI, og har vært med å utvikle masterprogrammet i HMS der hun også er en sentral foreleser.

Dato/Tid: 13. juni 2023 kl. 09:30 - 14. juni 2023 kl. 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1445400 Kurs i Interne revisjoner

Kursavgift: kr 9 950,00

Kursavgiften inkluderer vannmerkede standarder NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 og digitalt kurshefte, lunsj, kaffe og te.
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Kurset arrangeres i samarbeid med Wergeland Bedriftsutvikling AS.
 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

 

Påmeldingsfrist: 12. jun 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2023-06-13
Sted:
Fornebu (Bærum)