Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Konkurranselovens regulering av prosjekt- og anbudssamarbeid

Få en detaljert innsikt i grensene mellom ulovlig anbudssamarbeid og lovlig prosjektsamarbeid, slik at du i hverdagen blir bedre i stand til å vurdere den konkurranserettslige risikoen ved ulike samarbeidsformer. Kurset går gjennom relevant regelverk og praksis fra konkurransemyndigheter og domstoler, og gir på denne bakgrunn svar på HVEM som kan samarbeide og HVORDAN samarbeidet kan gjennomføres.

Kursbeskrivelse

Konkurransemyndighetene og domstolene har de senere år trukket opp grensene for når et samarbeid utgjør et lovlig prosjektsamarbeid og når samarbeidet utgjør et ulovlig anbudssamarbeid. Temaet er svært praktisk for entreprenører som ønsker større konkurransekraft gjennom for eksempel felles deltakelse i konkurransen om store oppdrag.

Følgende temaer er sentrale i kurset:

• Oversikt over konkurranseloven
• Innføring i konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid
• Anbudssamarbeid, herunder gjennomgang av praksis
• Prosjektsamarbeid, herunder gjennomgang av praksis og Konkurransetilsynets veileder
• Hvem kan lovlig samarbeide om et prosjekt?
• Hvordan kan og bør samarbeidet om et prosjekt gjennomføres?
• Ulovlig informasjonsutveksling som en del av samarbeidet
• Sanksjoner og amnestiordningen

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en kursdeltakerne detaljert innsikt grensene mellom ulovlig anbudssamarbeid og lovlig prosjektsamarbeid, slik at man i hverdagen er bedre i stand til å vurdere den konkurranserettslige risikoen ved ulike samarbeidsformer.

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for alle som deltar i anbudsprosesser mot offentlige eller private oppdragsgivere, og som fra tid til annen samarbeider eller vurderer å samarbeide med konkurrenter eller andre aktører ved i konkrete anbud eller prosjekter.

Kursholder:

Thomas Sando er advokat og partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, og han leder firmaets faggruppe for EU-, EØS- og konkurranserett. Sando er spesialisert innenfor konkurranserett og har betydelig erfaring med rådgivning og bistand ved myndighetsprosesser, etterforskning fra konkurransemyndighetene, opplæring av bedrifter og ansatte, bistand ved kontrollbesøk/dawn raids og utforming av amnestisøknader. Sando er forfatter av en rekke artikler innenfor konkurranserett, og er rangert blant de fremste konkurranserettsadvokatene i Norge, blant annet i Chambers, Legal 500 og Best Lawyers Norway. Han har arbeidet med konkurranserett som advokat siden 2005. Før det arbeidet han i Konkurransetilsynet.

Dato/Tid: 20. sep 2017 / 09:00 - 12:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-877100 Kurs i Konkurranselovens regulering av prosjekt- og anbudssamarbeid

Kursavgift: kr 2 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 19. sep 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00