Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001

Få en innføring i kravene i nye ISO 14001:2015 ledelsessystemer for miljø slik at du kan etablere, implementere og vedlikeholde et miljøstyringssystem i egen bedrift eller organisasjon.

Kursbeskrivelse

ISO 14001 spesifiserer krav til et ledelsessystem for miljø for å gjøre det mulig for en organisasjon å formulere en politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om betydelige miljøaspekter. Dette kurset omfatter en innføring i hovedelementene i standarden, samt praktisk utøvelse av de aktiviteter som forventes av et ledelsessystem for miljø i henhold til standarden, som f.eks.:

  • Oppbygging av et ledelsessystem for miljø
  • Vedlikehold av et ledelsessystem for miljø
  • Prosedyrer for miljøstyring
  • Miljøkartlegging
  • Risikobasert tilnærming av ledelsessystemer for miljø
  • Miljømål og miljøforbedringsprogrammer
  • Internrevisjon
  • Avviksbehandling
  • System for etterlevelse av lover og krav
  • Sertifisering av ledelsessystemer for miljø

Mål for kurset

Etter kurset skal du inneha kunnskap om hva et ledelsessystem for miljø etter ISO 14001 innebærer slik at du kan iverksette, holde vedlike og forbedre et system i egen bedrift eller organisasjon

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg som har en utøvende rolle innenfor ledelse, drift eller oppgaver som er relatert til et ledelsessystem for miljø og andre ledelsessystemer. Dette kurset er også en naturlig start for bedrifter som søker sertifisering etter ISO 14001:2015.

Behov for forkunnskap
For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om ISO 14001. Vi tilbyr i samarbeid med Veritech et forkurs som e-læring i ISO 14001 som vi anbefaler at deltakerne gjennomfører før kurset. E-læringskurset gir en grunnleggende kompetanse om standarden. Forkurset går ikke inn i den ordinære kursavgiften og har egen påmelding utenom hovedkurset.

Mer informasjon om og påmelding til e-læringskurset

 

Kursholder:

Magnus Robbestad har 20 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innen industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Robbestad er godkjent revisor innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001 og har utført akkreditert sertifisering som revisjonsleder for DNV Certification AS og Nemko AS i 15 år. Robbestad har også vært rådgivende konsulent for flere norske sertifiseringsorgan i forbindelse med oppnåelse av SN-BS OHSAS 18001 akkreditering. Robbestad deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge.

Dato/Tid: 6. mars 2018 kl. 09:00 - 7. mars 2018 kl. 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 18-952600 Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001

Kursavgift: kr 9 400,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 5. mar 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00