Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS 3070 del 1 og 2 Samarbeid om fellesgrøfter, utforming og kostnadsfordeling

Vet du hvilke muligheter man har for å få frem grøfter på en best mulig samfunnsmessig måte? Og hvordan en rettferdig fordeling av kostnadene skal være?

Kursbeskrivelse

Dette kurset gir deg oversikt over de siste lover og regler og hvilke som kommer fremover, og hva du gjør hvis det ikke er plass til alle anleggene i grøfter i en gate.

For å øke samarbeidet mellom de ulike graveaktørene og minimere ulempene for samfunnet, ble det for 12 år siden opprettet et samarbeidsforum for ledninger i grunnen med deltakere fra departementene og infrastrukturaktørene. Noe av det første som ble diskutert i forumet var et behov for standardisering av hvordan grøftene designes og også hvordan kostnader skal fordeles på deltakere i fellesgrøfter. Dette er bakgrunnen for arbeidet med det som ble standarden NS 3070 del 1 og 2.

Viktig teknisk infrastruktur som fremføres i kabler og ledninger ligger i gater og veier. Mange slike anlegg kan være lagt for opp til hundre år siden. Med økende teknologisk utvikling endres også behovene for hva som skal legges i grøfter. Når gatene allerede er «fulle» av anlegg, er det vanskelig å finne plass til nye anlegg, og ofte blir utgåtte kabler og ledninger liggende og ta opp plass. Siden de nye behovene kommer frem på forskjellige tidspunkter for de ulike aktørene, blir det mye og hyppig graving i gatene.

På dette kurset får du en innføring i:

 • Status for lover og regler – praktisering av samarbeid om grøfter
 • Innhold i del 1, avstandskrav
 • Praktisering av del I av standarden, hvordan designe et grøftesnitt – er det «lov» med unntak fra avstandskravene og hva gjør vi når det ikke er plass?
 • Innhold i del 2, kostnadsfordeling
 • Regneeksempel på kostnadsfordeling
 • Hvordan kostnadsfordeling gjøres i ulike kommuner
 • Løsninger på problemer som dukker opp underveis i graveprosjekter

Mål for kurset
 • Kurset vil gi deg bedre forståelse for hvordan ulike anlegg kan legges sammen i en fellesgrøft og hvilke utfordringer man støter på gjennom analyse av hva som er mulig å få til i en gate der det også er eksisterende anlegg.
 • Kurset har som mål å gi deg kunnskap om hvilke av kravene det er akseptabelt å innfri når NS 3070 skal legges til grunn for design og kostnadsfordeling. Kurset har som mål å gjøre deg i stand til å planlegge og gjennomføre prosjekter der det er viktig med design, og ikke minst samarbeide om kostnadsfordeling som er rettferdig for deltagerne i fellesgrøftene. Som en del av kurset vil du også møte likesinnede som det går an å diskutere anvendelse av løsninger med.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som har ditt virke innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • Kommuner, teknisk, bymiljøetat etc.
 • Rådgivere
 • Entreprenører
 • Infrastruktureiere
 • Veimyndighet

Kursholder:

Portrett Tom Baad-Mathiesen

Tom Baade-Mathiesen har over 30 års erfaring som rådgiver med hovedvekt på rådgivning innen teknisk infrastruktur, og har i tillegg erfaring fra ledelse innenfor dette fagfeltet. Tom er ansatt i halv stilling som universitetslektor hos OsloMet. Han er også innleid som prosjektleder for REN i FoU-prosjektet kompakte grøfter, støttet av NFR.

Siden oppstarten av «Samarbeidsforum for Ledninger i grunnen» har han vært deltaker i, og leder for komiteen som utarbeidet standarden NS 3070 del 1 og 2.


Forkunnskaper:

Ingen forkunnskap nødvendig, men erfaring fra grøfteprosjekter vil være en fordel.

Dato/Tid: 15. mar 2023 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1441200 Kurs i NS 3070 del 1 og 2 Samarbeid om fellesgrøfter, utforming og kostnadsfordeling

Kursavgift: kr 5 800,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, digitalt kurshefte, lunsj, kaffe og te. 
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 14. mar 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00