Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en meget sentral standard for bygge- og anleggsbransjen i Norge.

Kursbeskrivelse

Kurset gir en innføring i standardens oppbygging, i tillegg til at det blir redegjort for NS 3420 i sammenheng med andre standarder. Kurset går over to dager, med en blanding av foredrag og oppgaveløsning i grupper.

Dag 1 omhandler:
Grunner til å benytte NS 3420, kodesystemets oppbygging, gjennomgang av tverrfaglige fellesbestemmelser, standarder med fagmessige relasjoner mot NS 3420 (NS 3450, NS 3451 og NS 3459) samt tverrfaglige øvingsoppgaver.

Dag 2 omhandler:
Rigg, drift og del C. Toleranser og kontroll. Hvordan du strukturerer en beskrivelse basert på standarden. Tverrfaglige og faglige øvingsoppgaver gruppert etter bygg, anlegg og tekniske installasjoner.

Mål for kurset

Kurset skal gi brukere av NS 3420 en god oversikt og forståelse av standardens oppbygging. Du blir tryggere på bruk av NS 3420 i ditt beskrivelsesarbeid, og du vil lære hvordan du finner de bakenforliggende kravene for en NS 3420-post.

Hvem er kurset for?

Kurset passer alle som har behov for å slå opp i og bruke standarden, enten om du utarbeider beskrivelse, kalkulerer konkurransegrunnlag, følger opp arbeid på bygge- eller anleggsplasser, eller for tvistesaker. Kurset er spesielt relevant for byggherrer, arkitekter, konsulenter, entreprenører og advokater, og passer både for nye og erfarne brukere av NS 3420.

Behov for forkunnskap

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om NS 3420. Vi tilbyr e-læringskurs i NS 3420 som et supplement til klasseromskurset. E-læringskurset gir en grunnleggende kompetanse om standarden, og vi anbefaler at deltakere med små eller ingen forkunnskaper gjennomfører e – læringskurset i forkant av klasseromskurset.

Dette kurset går ikke inn i den ordinære kursavgiften og har egen påmelding utenom hovedkurset.

Mer informasjon om og påmelding til e-læringskurset

Kursholder:

Lars Dagfinn Skjelde er rådgiver/ingeniør innen bygg og anlegg i Kongsberg Prosjektservice. Han har erfaring med planlegging og gjennomføring av bygg – og anleggsprosjekter samt rådgivning og faglig støtte i bygg- og anleggsprosjekter. Skjelde utarbeider beskrivelser etter NS 3420 og holder kurs innenfor denne standarden.

Dato/Tid: 15. mars 2023 kl. 09:30 - 16. mars 2023 kl. 16:00

Sted: Rasisson Blu Park Hotel Fornebuveien 80, 1366 LYSAKER

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1437800 Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Kursavgift: kr 9 950,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj, kaffe og te.
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

Påmeldingsfrist: 14. mar 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00