Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

NS 3420 «Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner» er en meget sentral standard for bygge- og anleggsbransjen i Norge. De siste årene har det vært økt fokus på de juridiske forholdene ved standarden, fordi den i økende grad har vært tema for tvistesaker innenfor bransjen.

Kursbeskrivelse

Kurset er særlig tiltenkt de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420, eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser. Kurset er derfor godt egnet for entreprenører (både for kalkulasjon/innkjøp og prosjektleder/anleggsleder), rådgivere, private og offentlige byggherrer, advokater og dommere.

Første del
Første del gjelder oppbyggingen av NS 3420, hva man finner i standarden og hvordan den skal brukes. Vi vil også gjennomgå oppbyggingen av og hovedtrekkene i NS 3450 «Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Redigering og innhold», herunder sammenhengen mellom denne og NS 3420.

Andre del

Andre del vil være mer juridisk rettet. Vil vi her gjennomgå tolkningsspørsmål som typisk oppstår ved bruk av NS 3420, og hvordan domstolene (og domstolsliknende organer) løser slike tolkningsspørsmål. I denne delen av kurset vil vi også fokusere på hvordan aktørene skal unngå tvister.

Kurset vil blant annet berøre følgende temaer/problemstillinger:

 • Entrepriserettslige tolkningsprinsipper, herunder klarhetskravet/uklarhetsregelen og avklaringsplikt i tilbudsfasen
 • Betydningen av at systemet i NS 3420 (ikke) er fulgt
 • Forholdet mellom generelle (innledende) tekster og prisbærende poster
 • Motstrid mellom ulike deler av beskrivelsen (intern motstrid), og motstrid mellom beskrivelsen og andre deler av kontrakten (ekstern motstrid)
 • Forholdet mellom beskrivelse og tegninger
 • Forholdet mellom beskrivelsestekst og standardteksten i NS 3420
 • Ansvaret for produktvalg foretatt av byggherre
 • Håndtering av mengdeavvik
 • Regulering av enhetspriser
 • Regulering av rigg/drift
 • Standardenes regler om varsling og preklusjon

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en innføring i NS 3420, samtidig som det vil bli særlig fokus på de juridiske forholdene ved standarden. I tillegg vil det bli redegjort for sammenhengen med andre standarder som har betydning for NS 3420.

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for byggherrer, ingeniører, entreprenører, arkitekter og andre som arbeider med NS 3420. I tillegg vil emnene være sentrale for advokater og andre jurister som arbeider med entrepriserett eller andre tilgrensende kontraktsområder.

Kursholder:

Håvard Andreassen er fast advokat i Advokatfirmaet Wiersholm AS og arbeider med entrepriserett, tvisteløsning og prosedyre. Andreassen er medlem av Standard Norges redaksjonskomité for NS 3420 og skriver også bok innenfor emnet.

Dato/Tid: 29. mar 2023 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1450400 Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

Kursavgift: kr 5 800,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS 8405 og NS 3420-1, elektronisk kurshefte (PDF), lunsj og kaffe/te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til 
salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 28. mar 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2023-03-29
Sted:
Fornebu (Bærum)