Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en meget sentral standard for bygge- og anleggsbransjen i Norge. De siste årene har det vært økt fokus på de juridiske forholdene ved standarden, fordi den i økende grad har vært tema for tvistesaker innenfor bransjen.

Kursbeskrivelse

Kurset er i første rekke tiltenkt de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420, eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser. Kurset er således godt egnet for entreprenører (både for kalkulasjon/innkjøp og prosjektleder/anleggsleder), rådgivere, private og offentlige byggherrer, advokater og dommere.

Første del
Første del vil omhandle oppbyggingen av NS 3420, hva man finner i standarden og hvordan den skal brukes. Vi vil også gjennomgå oppbyggingen av og hovedtrekkene i NS 3450, herunder sammenhengen mellom denne og NS 3420.

Andre del
Andre del vil være mer juridisk rettet. Vil vi her gjennomgå tolkningsspørsmål som typisk oppstår ved bruk av NS 3420, samt hvordan domstolene (og domstolsliknende organer) løser slike tolkningsspørsmål.

Kurset vil blant annet omhandle følgende temaer/problemstillinger:

 • Gjeldende tolkningsprinsipper
 • Betydningen av at systemet i NS 3420 (ikke) er fulgt
 • Forholdet mellom generelle (innledende) beskrivelser og postbeskrivelser
 • Motstrid mellom ulike deler av beskrivelsen (intern motstrid), samt motstrid mellom beskrivelsen og andre deler av kontrakten (ekstern motstrid)
 • Forholdet mellom beskrivelse og tegninger
 • Forholdet mellom beskrivelsestekst og standardteksten i NS 3420
 • Ansvaret for produktvalg foretatt av byggherre
 • Bruk av referanseobjekter
 • Håndtering av mengdeavvik
 • Regulering av enhetspriser
 • Regulering av rigg/drift
 • Forholdet til BIM

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en innføring i NS 3420, samtidig som det vil bli særlig fokus på de juridiske forholdene ved standarden. I tillegg vil det bli redegjort for sammenhengen med andre standarder som har betydning for NS 3420.

Hvem er kurset for?

Dette kurset er relevant for ingeniører, entreprenører, arkitekter og andre som arbeider med NS 3420. I tillegg vil emnene være sentrale for jurister og advokater som arbeider med entrepriserett eller andre tilgrensede kontraktsområder.

Kursholder:

Håvard Andreassen er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wiersholm AS og arbeider med entrepriserett, tvisteløsning og prosedyre. Andreassen er medlem av Standard Norges redaksjonskomité for NS 3420 og skriver også bok innenfor emnet.

Dato/Tid: 24. jan 2019 / 09:30 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 19-993700 Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og NS 3420-1. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.


Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 23. jan 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00