Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en meget sentral standard for bygge- og anleggsbransjen i Norge. De siste årene har det vært økt fokus på de juridiske forholdene ved standarden, fordi den i økende grad har vært tema for tvistesaker innenfor bransjen. 

Kursbeskrivelse

Kurset er i første rekke beregnet på de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420, eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser. Kurset er således godt egnet for entreprenører (både for kalkulasjon/innkjøp og prosjektleder/anleggsleder), rådgivere og advokater.

Første del
Første del er om oppbyggingen av NS 3420, hva man finner i standarden og hvordan den brukes. Vi ser også litt på NS 3450.

Andre del
Andre del er mer juridisk og tar for seg flere konkrete problemfelter og dommer.

Dette omfatter bl.a:

  • Gjeldende tolkningsprinsipper
  • Forholdet mellom generell del og postbeskrivelse
  • Forholdet mellom beskrivelse og tegninger
  • Forholdet mellom tekst og kode
  • Ansvaret for produktvalg foretatt av byggherre
  • Bruk av referanseobjekter
  • Håndtering av mengdeavvik
  • Regulering av enhetspriser
  • Regulering av rigg/drift
  • Forholdet til BIM

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en innføring i NS 3420, samtidig som det vil bli særlig fokus på de juridiske forholdene ved standarden. I tillegg vil det bli redegjort for sammenhengen med andre standarder som har betydning for NS 3420.

Hvem er kurset for?

Dette kurset er relevant for ingeniører, entreprenører, arkitekter og andre som arbeider med NS 3420. I tillegg vil emnene være sentrale for jurister og advokater som arbeider med entrepriserett.

Kursholder:

Eirik Birkelund er advokat i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online AS.

INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID 19

 

Standard Online følger til en hver tid gjeldende råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre dette kurset til å bli gjennomført digitalt på oppsatt dato, hvis smittesituasjonen i Norge skulle gjøre det umulig å gjennomføre kurset ved fysisk tilstedeværelse.

Skulle en slik endring i kursgjennomføringen bli en realitet, vil vi informere deltakerne om den nye situasjonen så fort som overhodet mulig.

Dato/Tid: 3. sep 2020 / 09:00 - 16:00

Sted: Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø

Vis kart

Kursnr./navn: 20-1143004 Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 2. sep 2020 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00