Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider

Malerentreprenører er oftere enn tidligere involvert i konflikter. Ulike oppfatninger om utseende av overflatebehandlingen er ofte grunnlaget for slike konflikter. Solid kunnskap om bruken av NS 3420-T er sikreste måte for deg som entreprenør å unngå konflikter på. På dette kurset setter vi også fokus på hva som er nytt i 2019 utgaven av NS 3420-T, og hvordan du skal forholde deg til endringene.

Kursbeskrivelse

NS 3420-T er standarden som både malerentreprenører, hovedentreprenører og utbyggere forholder seg til i de aller fleste entrepriseforhold. Konflikter oppstår i utgangspunktet ved klager fra kjøper til utførende hovedentreprenør/utbygger. Hovedentreprenør bringer klagen videre til malerentreprenør. For å unngå konflikter, er det viktig at å ha best mulig kunnskap om hvordan man bruker NS 3420-T.

På dette kurset går vi gjennom:

 • Sluttbrukers forventninger til det ferdige resultat
 • Vanlige konfliktområder
 • Hvor står partene i konflikter der NS 3420 ikke er avtalegrunnlag for utførelsen?
 • Konsekvenser av moderne, minimalistisk byggeskikk med listfrie løsninger.
 • Ferdige arbeider: Hva skal maler/ gulvleggerentreprenøren levere til oppdragsgiver?
 • Hva skal oppdragsgiver (entreprenøren) levere til malerentreprenøren?
 • Sammenhengen mellom kontraktstandardenes krav til underlag og krav til varsling for å innfri overflatekrav i NS 3420-T.
 • Toleransekrav og avvik. Hvem har ansvaret? Om toleransekravbestemmelsene.
 • Kvalitetsklasser (K-klasser) for overflatebehandlinger i NS 3420-T. Hvordan bruke disse?
 • Hva er en mangel ved overtakelsen? Om mangler og utbedringsplikt.
 • Flekking/flekkmaling. Konsekvenser? Nytt fra og med 2019.
 • Hva kan sluttbruker (kjøper) klage på ved overtakelse og ved ettårsbefaring?
 • Ettårsbefaringen: Hva kan være en «mangel»? Hvordan håndterer vi svinnsprekker/ setningssprekker?

Mål for kurset

Etter å ha gjennomført dette kurset skal du sitte igjen med solid kunnskap om best mulig bruk av NS 3420-T i prosjekter. Denne kunnskapen vil hjelpe deg å unngå konflikter under og etter et prosjekt.  Du skal også ha fått et godt overblikk over endringene som er kommet i 2019-utgaven av standarden.

Hvem er kurset for?

Målgruppen for dette kurset er entreprenører, malerentreprenører, og utbyggere som forholder seg til NS 3420-T i sine prosjekter.

Kursholder:

Rolf Simpson har 40 års erfaring fra bygningsbransjen, og spesielt innenfor overflatebehandling. Han jobbet i Jotun AS i over 20 år, hvorav 12 år som faglig leder med ansvar for utvikling og gjennomføring av kompetansebyggende tiltak for bedriftens kunder og relasjoner i det profesjonelle markedet.

Han startet i 2014 konsulentselskapet Rolf Simpson AS hvor han er daglig leder.

Siden 1994 har Rolf deltatt aktivt i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge. Han har bidratt i syv større revisjoner av NS 3420-T, utførelsesstandarden for maler, tapet og beleggarbeider. Som kursleder i over 20 år har han tilegnet seg meget høy kompetanse innenfor rådgivning av både private og profesjonelle utbyggere, samt malerentreprenører og bransjeforbund.

Dato/Tid: 28. apr 2020 / 09:30 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 20-1109703 Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 27. apr 2020 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00