Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

NS 3420-ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder er et viktig verktøy når skjøtsel av grøntanlegg skal beskrives og settes ut på anbud. Dette kurset lærer deg å utarbeide beskrivelser etter NS 3420 Del ZK.

Kursbeskrivelse

NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder har over de siste 20 årene etablert seg som det viktigste verktøyet når skjøtsel av grøntanlegget skal beskrives og settes ut på anbud. Denne grønne delen av NS 3420 ble revidert i 2016 og inneholder mange nyheter.

Kurset tar for seg følgende temaer:

Viktige prinsipper fra NS 3450 (redigering av anbud) og forhold som er viktig når et anbud skal utarbeides.
Oppbyggingen av NS 3420, hva man finner i standarden og hvordan den skal brukes.
Hvordan fylle ut et postgrunnlag, hvordan gjøre riktige valg av skjøtselsnivå og hva som er inkludert i posten.
Nyheter i 2016 - utgaven: Forberedende ytelser, andre skjøtselrelaterte oppgaver og komplett skjøtselbeskrivelser
Kapitler som er vesentlig omarbeidet: drift av lekeplasser, skjøtsel av utplantingsplanter, busker, trær og trepleie

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en innføring i NS 3420 med særlig fokus på skjøtsel og drift av parker og landskapsområder (Del ZK), samt gi brukerne av NS 3420 grunnleggende kjennskap til forholdet mellom NS 3420 og andre relevante standarder.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for de som skal utarbeide beskrivelser etter NS 3420 Del ZK, men er også egnet for entreprenører som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420 Del ZK.  Kurset er godt egnet for offentlige og kommunale grøntanleggsforvaltere, landskapsarkitekter, landskapsingeniører og skjøtselsentreprenører.

Kursholder:

Hanne Wells er utdannet planteviter med spesialisering innen grøntmiljø fra NMBU. Hun er gruppeleder for bygg anlegg og eiendom i Standard Norge og prosjektleder for NS 3420 Del ZK. Hanne Wells var også prosjektleder for utarbeidelsen av ny norsk standard for Grøntannet tak (NS 3840) som kom ut i 2015 og er for tiden ansvarlig for revisjon av Planteskolestandardene ( NS 4400 m.f.).

Hanne Wells har 10 års erfaring fra drift og skjøtsel av grøntanlegg hos en av de største entreprenørene innen skjøtsel av grøntanlegg. Hun var der anbudsansvarlig for store sammensatte anbud innen området utendørs skjøtsel og drift.
I rollen som fagrådgiver hadde hun ansvar for å utvikle kvalitetssystemer og arbeidet systematisk med å sikre rett kvalitet i skjøtselsleveranser. Hun har også i en periode vært leder for skjøtselsvirksomhet. Under sin tid i skjøtselbransjen var hun aktivt deltagende i standardisering gjennom å være ekspert i Standard Norges komiteer for revisjon av NS 3420 Del ZK og Del K (Anleggsgartnerarbeider). Hanne er ISA-sertifisert trepleier.

INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID 19

Standard Online følger til en hver tid gjeldende råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre dette kurset til å bli gjennomført digitalt på oppsatt dato, hvis smittesituasjonen i Norge skulle gjøre det umulig å gjennomføre kurset ved fysisk tilstedeværelse.

Skulle en slik endring i kursgjennomføringen bli en realitet, vil vi informere deltakerne om den nye situasjonen så fort som overhodet mulig.

Dato/Tid: 27. okt 2020 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 LYSAKER

Kursnr./navn: 20-1143018 Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 26. okt 2020 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00