Avlyst. Gjennomføres 10. november 2016 på Gardermoen. Kurs i NS 3420 del T - Maler- og beleggarbeider

Malerentreprenører er oftere enn tidligere involvert i konflikter. Ulike oppfatninger om utseende av overflatebehandlingen er ofte grunnlaget for slike konflikter. Solid kunnskap om bruken av NS 3420-T er sikreste måte for deg som entreprenør å unngå konflikter på. På dette kurset setter vi også fokus på hva som er nytt i 2015 utgaven av NS 3420-T, og hvordan du skal forholde deg til endringene.

Kursbeskrivelse

NS 3420-T er standarden som både malerentreprenører, hovedentreprenører og utbyggere forholder seg til i de aller fleste entrepriseforhold. Konflikter oppstår i utgangspunktet ved klager fra kjøper til utførende hovedentreprenør/utbygger. Hovedentreprenør bringer klagen videre til malerentreprenør. For å unngå konflikter, er det viktig at å ha best mulig kunnskap om hvordan man bruker NS 3420-T.

På dette kurset går vi gjennom:

 • Sluttbrukers forventninger til det ferdige resultat
 • Vanlige konfliktområder
 • Hvor står partene i konflikter der NS 3420 ikke er avtalegrunnlag for utførelsen?
 • Konsekvenser av moderne, minimalistisk byggeskikk med listfrie løsninger.
 • Ferdige arbeider: Hva skal maler/ gulvleggerentreprenøren levere til oppdragsgiver?
 • Hva skal oppdragsgiver (entreprenøren) levere til malerentreprenøren?
 • Sammenhengen mellom kontraktstandardenes krav til underlag og krav til varsling for å innfri overflatekrav i NS 3420-T.
 • Toleransekrav og avvik. Hvem har ansvaret? Om toleransekravbestemmelsene.
 • Kvalitetsklasser (K-klasser) for overflatebehandlinger i NS 3420-T. Hvordan bruke disse?
 • Hva er en mangel ved overtakelsen? Om mangler og utbedringsplikt.
 • Flekking/flekkmaling. Konsekvenser? Nytt fra og med 2015.
 • Hva kan sluttbruker (kjøper) klage på ved overtakelse og ved ettårsbefaring?
 • Ettårsbefaringen: Hva kan være en «mangel»? Hvordan håndterer vi svinnsprekker/ setningssprekker?

Mål for kurset

Etter å ha gjennomført dette kurset skal du sitte igjen med solid kunnskap om best mulig bruk av NS 3420-T i prosjekter. Denne kunnskapen vil hjelpe deg å unngå konflikter under og etter et prosjekt.  Du skal også ha fått et godt overblikk over endringene som er kommet i 2015-utgaven av standarden.

Hvem er kurset for?

Målgruppen for dette kurset er entreprenører, malerentreprenører, og utbyggere som forholder seg til NS 3420-T i sine prosjekter.

Kursholder:

Rolf Simpson har 35 års erfaring fra bygningsbransjen, og spesielt innenfor overflatebehandling. Han jobbet i Jotun AS i over 20 år, de siste 12 årene som faglig leder med ansvar for utvikling og gjennomføring av kompetansebyggende tiltak for bedriftens kunder og relasjoner i det profesjonelle markedet.

Rolf Simpson har siden 1994 deltatt aktivt med standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge. Simpson har deltatt i fire større revisjoner av NS 3420-T, utførelsesstandarden for maler, tapet og beleggarbeider. Som kursleder i over 20 år har han tilegnet seg meget høy kompetanse innenfor rådgivning av både private og profesjonelle utbyggere, samt malerentreprenører og bransjeforbund.

Dato/Tid: 21. sep 2016 / 09:00 - 16:00

Sted: Scandic Solsiden, Beddingen 1, 7014 Trondheim

Vis kart

Kursnr./navn: 16-1269399 Avlyst. Gjennomføres 10. november 2016 på Gardermoen. Kurs i NS 3420 del T - Maler- og beleggarbeider

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 20. sep 2016 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00