Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk

På dette kurset blir du bedre kjent med standarden NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring gjennom erfaring fra brukere av standarden og praktiske gruppeoppgaver.

Kursbeskrivelse

NS 3424 setter krav til hvordan tilstandsanalyser skal gjennomføres og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Standarden er en av basisstandardene innenfor eiendomsforvaltning og brukt ved kartlegging av bygg og bygningsporteføljer ved utvikling og salg, utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og strategi for eiendomsutvikling. Den kan anvendes på alle typer byggverk og for en rekke ulike formål.
Standarden ble utgitt i ny drakt i 2012 og i 2015 kom veiledningen til den som gir praktiske eksempler på bruk.

Mål for kurset

Etter å ha gjennomført kurset skal du være bedre rustet til å planlegge, utføre og bestille tilstandsanalyser basert på NS 3424.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for offentlige og private eiendomsforvaltere, bestillere, rådgivere og utførende, borettslag og boligsameier.

Kursholder:

Kursleder Svein Bjørberg er FoU ansvarlig i Multiconsult og professor på NTNU. Han har gjennom sitt virke i Multiconsult bred erfaring fra tilstandsanalyser og har også deltatt aktivt i den komiteen som har arbeidet fram standarden og veiledning.

Kursleder Sverre Holøs er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo, og sier selv han har kommet bakveien inn i byggebransjen - via råtne kjeller og mugne loft. Han har erfaring fra bl.a. Teknologisk institutt og eget rådgivningsfirma, og driver i dag med forskning og forskningsbasert rådgivning innen bygg og innemiljø ved SINTEF Byggforsk. Han er mye brukt som foredragsholder, og har vært med i komiteen for NS3424.

Kursleder Merete Holmen Murvold er sivilingeniør og jobber som gruppeleder i Standard Norge. Hun er også prosjektleder innenfor fasilitetsstyring og ansvarlig for komiteen for tilstandsanalyse som har utarbeidet både NS 3424 og NS 3600 (tilstandsanalyse av boliger).

Dato/Tid: 20. okt 2016 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Kursnr./navn: 16-817501 Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Påmeldingsfrist: 19. okt 2016 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00