Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Gode og funksjonelle bygninger forutsetter helhetlige tekniske løsninger, fremdrift i prosjektperioden og effektiv drift av den ferdige bygningen. Dette krever god planlegging og gjennomføring. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner omfatter samtlige tekniske installasjoner og funksjoner. Ved å benytte NS 3935 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser reduseres betraktelig.

Kursbeskrivelse

Utfordringene i byggeprosjekter består ofte av hvordan etablere god samhandling mellom tekniske fagdisipliner med ulik termologi – fagdisipliner som automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT i prosjekterings-, installasjons- og idriftsettingsfasene. Mange ønsker seg mer smarte bygninger og smartere drift. Da blir tverrfaglighet og sømløs systemintegrasjon viktigere enn noen gang. Kurset fokuserer på fasene prosjektering og bygging, men vil også omtale idriftsetting og drift "de neste 40 år".

Kurset har som mål å gi deltagere innsikt i verktøyene for hvordan oppnå resultater som «Riktig med en gang» i byggeprosjekter.  Innholdet omhandler hensikten med standarden, partenes plikter og hvilke krav som stilles til testing, dokumentasjon og driftsprosedyrer. Dette innebærer at vi også har inkludert litt om systematisk ferdigstillelse (NS 6450) og drift (NS 6460 (under arbeid)).

Det er avsatt tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kurset tar også for seg følgende temaer:

  • Litt om bruken av norske standarder
  • Litt om hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkesbygninger
  • Forventninger til aktørene – organisering - hvem gjør hva – når
  • Termologi
  • ITB ansvarlig – Rådgivende ITB – Systemintegrator – hva er forskjellene
  • Partenes oppgaver – gjennomgang av innholdet i NS 3935
  • Litt om å gjøre avtaler
  • Litt om NS 6450 idriftsetting og prøvedrift
  • Litt om NS 6460 (publiseres høsten 2019) drift av tekniske bygningsinstallasjoner
  • Gruppearbeid og diskusjoner

Bruk av NS 3935 skal gi merverdi for byggherre, men også for leverandører/entreprenører i hele bygningens bygge- og levetid. Dette oppnås gjennom systematisk jobbing slik at mangler, gjentagelser og endringer unngås. Deltagernes bidrag skal føre til at det blir "Riktig med en gang".

Mål for kurset

Etter kurset skal du ha bedre kjennskap til hvordan arbeidsprosessene som beskrives i standardene skal benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for prosjektledere, rådgivere, tekniske entreprenører/leverandører med faglig bakgrunn fra byggeprosjekter, prosjektering, gjennomføring/installasjon, testing, overtagelse og drift innenfor fagområdene automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT.

Kursholder:

Arne Eggen er selvstendig konsulent men også rådgiver i bransjeforeningen Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer. Han er har jobbet med automatiseringsteknikk i hele sitt yrkesaktive liv innenfor områdene bygningsautomatisering og prosessautomatisering i olje&gass-, industri- og VA sektorene.

Arne har de siste 10 årene ledet komité SN /K025 Bygningsautomatisering i Standard Norge og derigjennom arbeidet aktivt med å utarbeide innholdet i de aktuelle standardene NS 3935:2019 – NS 6450:2016 – prNS 6460:2019 drift av tekniske bygningsinstallasjoner (forventes publisert i 2019) – prNS 3420:2019 ny del med beskrivelsestekster for systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet (forventes publisert i 2019) og en norsk veileder til NS EN15232.

Dato/Tid: 1. sep 2020 / 09:00 - 15:30

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen

Vis kart

Kursnr./navn: 20-1143001 Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

 

Påmeldingsfrist: 31. aug 2020 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00