Kurs i NS 5832 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse

De fleste organisasjoner, uansett bransje, må forholde seg til at noen kan ønske å skade virksomheten. Dette kan dreie seg om alt fra vinningskriminelle til statlige aktører med ubegrensede ressurser. Sikringsrisiko bør derfor være en del av risikostyringen og inngå i virksomhetens risikobilde.

Kursbeskrivelse

Kurset tar for seg krav til sikringsrisikoanalyse som er en del av en helhetlig tilnærming til å forstå og håndtere risiko knyttet til tilsiktede uønskede handlinger. Kurset gir deltakerne grunnleggende kompetanse for å gjennomføre sikringsrisikoanalyser.

Kurset vil i tillegg handle om fysisk sikring, personellsikring og digital sikkerhet. Kurset vil berøre relevante lover og forskrifter, ledelsesstandarder, samt andre relevante standarder som adresserer vurdering av verdi, trussel og sårbarhet.

Kurset er et heldagskurs og inneholder teori, gruppearbeid og diskusjoner i plenum.

Mål for kurset

Målet for kurset er at deltagerne skal ha grunnlag for å arbeide med sikringsrisiko på et grunnleggende nivå, som å gjennomføre enkle sikringsrisikoanalyser.

Hvem er kurset for?

Kurset er for alle som involveres i analyser og vurderinger av sikring. Kursets innhold er uavhengig av sektor, bransje, faglig bakgrunn og deltagernes nivå i egen organisasjon.

 

Kursholder:

Forelesere på kurset er fagpersoner og erfarne kursledere fra firmaet Safetec AS, et rådgivningsmiljø innen risikostyring og samfunnssikkerhet. Det er tre ressurser som roterer på å forelese på kurset.

Gunnar Hauland, Sjefrådgiver i Safetec
Gunnar Hauland har doktorgrad i psykologi og spesialfag i informasjonsrett. Gunnar har omfattende erfaring fra anvendt forskning, bedriftsrådgivning og kompetansestyring. Han er dedikert til å gi risikobasert beslutningsstøtte om menneskelig ytelse i systemer og organisasjoner, slik at sikkerhet og sikring ivaretas.
Gunnar bistår næringsliv og offentlig forvaltning innen styring av operasjonell risiko og forbedring av organisasjonskultur. Han har bred prosjekterfaring fra virksomheter som forvalter kritiske samfunnsfunksjoner, bl.a. transport, olje/gass, finans og tilsynsmyndigheter. 
Han har publisert og holdt foredrag internasjonalt. Gunnar holder kursene i risikostyring (ISO 31000) for Standard Norge og han er ISO 27001-sertifisert.

Jens Christian Holst, Spesialrådgiver i Safetec
Jens Christian har omfattende erfaring innen risiko- og sikkerhetsstyring, både i forhold til tilsiktede og utilsiktede hendelser, fra en rekke forskjellige bransjer, men med hovedvekt ulik industri og offentlig forvaltning. 
Han har bred erfaring med risiko og beredskapsanalyser, krise og beredskapsledelse, styringssystemer for sikring, sikkerhet og kvalitet, og analyser inn pålitelighet- og barrierestyring. Erfaringen omfatter også utviklingen av regelverk og veiledere innenfor lov om nasjonal sikkerhet, samt rådgivning til virksomheter og offentlige organer. 
Jens Christian har bidratt i utvikling av kurs i ISO 31000 og deltar i Norsk Standard sitt standardiseringsarbeid innen sikring (NS/K296), og er medlem i Næringslivets sikkerhetsråd. Jens Christian er ISO 27001-sertifisert.

Christina Thingvold, Seniorrådgiver i Safetec
Christina har en master i Arbeids- og Organisasjonspsykologi med hovedvekt på sikkerhet, sikring og beredskap. Masteroppgaven handlet om menneskelige faktorer i informasjonssikkerhet.
I Safetec har Christina jobbet med ulike prosjekter innenfor sikring og beredskap, i alt fra risikostyring, sikring- og beredskapsanalyser, utarbeidelse og revisjon av planverk, reviewer av gjennomførte analyser og pågående sikringsarbeid. 
Christina har solid erfaring med risiko-, og sikringsrisikoanalyser og har også erfaring fra etterretning og etterretningsanalyse fra Forsvaret. Christina er ISO 27001-sertifisert. Hun har i tillegg over ti års erfaring som kunstnerisk leder, pedagog, kurs- og foredragsholder. 

Dato/Tid: 27. apr 2023 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1454808 Kurs i NS 5832 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse

Kursavgift: kr 5 800,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj, kaffe og te.
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

 

Påmeldingsfrist: 26. apr 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2023-04-27
Sted:
Fornebu (Bærum)