Kurs i NS 8176 - Vibrasjoner i boliger fra samferdsel

Dette kurset gir en innføring i og forståelse for bruken av NS 8176 i relasjon til regelverk om vibrasjonsforhold, spesielt for boliger. Det blir også en gjennomgang av målinger og beregninger som gjøres. Kurset har fokus på praktiske problemstillinger.

Kursbeskrivelse

Kurset gir en innføring i måling av vibrasjoner i bygninger fra samferdsel og en vurdering av bygningstekniske krav og behov mot vibrasjonsklasser. Det gis en innføring i hvordan vibrasjoner i bygninger bestemmes, hvordan en tiltakshaver behandler vibrasjonssaker og hvordan vibrasjoner bedømmes av beboerne.
Standarden og praktisk måling av vibrasjoner fra ulike transportkilder, feilkilder og måleutstyr, gjennomgås.
Følgende temaer er sentrale:

  • Målinger og beregninger av vibrasjoner fra samferdsel
  • Beboernes opplevelse av vibrasjoner i bygninger og bedømmelse av virkning
  • Erfaringer fra praktiske målinger av vibrasjoner og eksempler
  • Bygningstekniske krav til vibrasjoner og planlegging
  • Tiltak som kan gjøres mot vibrasjoner
     

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Kurset gir en innføring i og forståelse for bruken av NS 8176 i relasjon til regelverk om vibrasjonsforhold, spesielt for boliger. Det gis også et overblikk over målinger, og beregninger som gjøres. Det vises eksempler på mulige tiltak og praktiske løsninger. Kurset gir en forståelse for hvordan virkninger av vibrasjoner på mennesker vurderes. 

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for konsulenter, planleggere, boligbyggere, entreprenører, kommuner, saksbehandlere innen miljørettet helsevern og andre brukere av NS 8176 som møter problemstillinger om vibrasjonsforhold ved boliger, og klager på vibrasjoner fra beboere.

Kursholder:

Dato/Tid: 30. apr 2019 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 19-1006900 Kurs i NS 8176 - Vibrasjoner i boliger fra samferdsel

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, kaffe/te og standarder.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00. 
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 29. apr 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00