Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag)

NS 8405 og NS 8406 er de mest sentrale kontraktstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge. På dette dagskurset får du frisket opp dine grunnleggende kunnskaper om NS 8405 og NS 8406.

Kursbeskrivelse

Kurset gir deg en rask og effektiv gjennomgang av de mest sentrale bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406. Det legges opp til spørsmål og diskusjoner om problemstillinger som er vanlige i et bygge- eller anleggsprosjekt. Kurset legger størst vekt på NS 8405, men sentrale forskjeller i NS 8406 vil bli presentert.

Kurset tar spesielt for seg følgende tema:

  • Kontraktforståelse
  • Kontraktens varslingsregime
  • Entreprenørens ansvar og risiko
  • Innholdet i byggherrens medvirkningsplikt
  • Fremdrift, samordning og krav på fristforlengelse
  • Endringshåndtering og vederlagsjustering
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Sentrale frister i kontraktene

Mål for kurset

Kurset tar sikte på å gi deg en detaljert oversikt over de mest sentrale bestemmelsene og problemområdene i NS 8405 og NS 8406 og gir et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg når man møter de problemstillingene som oppstår i en byggeprosess. Du vil også ha fått godt kjennskap til de rettigheter og plikter som standardene legger på de ulike aktørene i et totalentrepriseprosjekt.

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for alle som bruker standardene i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.
 

Kursholder:


Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i SANDS Advokatfirma. 
Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Dato/Tid: 28. mar 2023 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80,1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1456300 Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag)

Kursavgift: kr 5 800,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

 

Påmeldingsfrist: 27. mar 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00