Kurs i NS 8415 - Underentreprise

Når skal NS 8415 brukes? Hva er forholdet mellom NS 8405 og NS 8415? Få svarene på dette, samt en gjennomgang av standarden som vil gi deg god kjennskap til de rettigheter og plikter som standarden pålegger de ulike aktører i et totalentrepriseprosjekt.

Kursbeskrivelse

Kurset omhandler underentreprisestandarden NS 8415, som gjelder kontrakter hvor ansvaret for prosjektering i det vesentlige ligger hos andre enn underentreprenør. Kurset er en kombinasjon av forelesning og gjennomgang av sentrale deler av standarden, samt relevante oppgaver og eksempler. Det blir lagt vekt på praktiske problemstillinger og det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

Vi går gjennom de mest sentrale bestemmelsene i NS 8415, med vekt på de viktigste problemområdene. Følgende temaer er sentrale:

  • Når skal NS 8415 brukes?
  • Forholdet mellom NS 8405 og NS 8415
  • Kontraktforståelse og «Back-to-back»
  • Underentreprenørens ansvar og risiko
  • Hovedentreprenørens medvirkningsplikt
  • Varslingsregimet
  • Fremdrift, samordning og krav på fristforlengelse
  • Endringshåndtering og vederlagsjustering
  • Overtakelse og sluttoppgjør

Mål for kurset

Etter kurset skal du ha fått en detaljert oversikt de mest sentrale bestemmelsene og problemområdene i NS 8415, og du vil sitte igjen med god kjennskap til de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et totalentrepriseprosjekt.

Hvem er kurset for?

Kurset er relevant for deg som bruker standarden i ditt arbeid, enten du er entreprenør, privat eller offentlig byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør eller har annen bakgrunn.

Kursholder:Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i SANDS Advokatfirma. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Dato/Tid: 26. apr 2023 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotell, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Kursnr./navn: 23-1464901 Kurs i NS 8415 - Underentreprise

Kursavgift: kr 5 800,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

Påmeldingsfrist: 25. apr 2023 kl. 16:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2023-04-26
Sted:
Fornebu (Bærum)