Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitalt kurs i NS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Opplæring og utførelse

Fallulykker er en av de hyppigste årsakene til dødsfall og alvorlige skader på arbeidsplassen og tas på høyeste alvor av norske bedrifter. Kurset i NS 9610 setter deg inn i standarden og forklarer det norske regelverket rundt fallsikring, og gir praktisk info om utførelse, utstyr og opplæring ved arbeid i høyden.

Kursbeskrivelse

Viktige spørsmål som besvares på kurset:

Hva er sammenhengen mellom regelverk og standarder?
Hva er en standard? Hva kan vi bruke standarden til?
Hvilke krav er det til opplæring innen arbeid i høyden?
Hvilke krav stilles til de som driver opplæring?
Hva er viktig å tenke på ved risikovurdering?
Hvilken opplæring behøver vi, og når trenger vi dette?
Hva med redning?

Fall fra høyde har vært og er et betydelig problem innen ulike deler av arbeidslivet. Arbeidstilsynet har gjennomført flere tilsyn, med urovekkende resultat. I nær halvparten av tilsynene ble arbeidet stoppet fordi det var overhengende fare for liv og helse. Fallulykker troner også øverst på listen over alvorlig ulykker.Samtidig er det mange som lurer på hva som er kravene rundt arbeid i høyden. Forskrifter sier en del, men kravene i  disser er utformet som mål som skal oppnås av arbeidsgiver (funksjonskrav). I så henseende kan standarder bidra til å gi forslag til hvordan man kan oppfylle krav i forskriftene. Standarden blir følgelig et verktøy for alle aktører.

Standarden tar for seg generelle prinsipper når det gjelder utførelse, redning, opplæring og krav til de som driver opplæring. Standarden er ment å utfylle funksjonskrav (krav om måloppnåelse) i Arbeidsmiljøforskriftene. Sammenheng mellom standarder og regelverk skal tydeliggjøres. Standarden er utarbeidet av myndigheter, brukere av fallsikringsutstyr, byggherrer, entreprenører, bransjeforeninger og opplæringsvirksomheter.

Kursinnhold:

 • Bakgrunn for standard (orientering)
 • Sammenheng mellom standard og regelverk
 • Standardens omfang og innhold – hvem er standarden for, og hvilke områder av driften berøres av standarden.
 • Standardens oppbygning
 • Hvordan bruke standarden som verktøy opp mot emnene:
 • Risikovurdering og planlegging
 • Fallsikringssystemer
 • Utførelse
 • Kontrollregimer for utstyr
 • Opplæringskrav
 • Krav til de som gir opplæring

Mål for kurset

Målet for kurset vil være å gi deg innsikt nok til å kartlegge, velge og kontrollere en arbeidsplass hvor det foregår arbeid i høyden.

Læringsutbytte

•    Kurset vil gi deg innsikt i regelverk for arbeidsmiljø
•    Kurset har som mål å lære deg å bruke standarden som et verktøy for sikkert arbeid i høyden
•    Kurset skal gjøre deg i stand til å planlegge og risikovurdere
•    Kurset skal gi deg kunnskap om hvilken opplæring det er behov for

 

Hvem er kurset for?

•    Byggherrer
•    Verneombud
•    Tilsynspersonell (myndigheter)
•    Arbeidsgivere
•    Prosjektledere/mellomledere
•    Fagskoler

Her nevnes noen av yrkesgruppene kurset er meget relevant for:

 • Mekanikere
 • Inspektører
 • Stillasbyggere
 • Montører
 • Redningspersonell 
 • Vedlikeholdsarbeidere
 • Feiere
 • Blikkenslagere
 • Murere
 • Tømrere


Forkunnskap

Det er ikke krav til forkunnskap, men det er en fordel om du har erfaring fra bygg, anlegg og/eller industri.

Kursholder:

Tore Rønstad

 • Har vært faglig ansvarlig i SOFT i 9 år
 • Har ledet arbeidet med NS 9610 og er komiteleder for SN/K 279 Arbeid i høyden
 • Har arbeidet som tilkomstteknikker (sikringsleder) i offshore
 • Har gitt opplæring innen arbeid i høyden og redning i en årrekke
 • Medlem av Hordaland Alpine fjellredningsgruppe, redning av personer i bratt terreng

Standard Norge tar smittevernet på alvor

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter. På grunn av smittesituasjonen har vi nå flyttet kurset fra Ingeniørenes hus til den digitalt plattformen; Zoom.

Dato/Tid: 25. nov 2020 / 09:00 - 16:00

Sted: Zoom

Kursnr./navn: 20-1149400 Digitalt kurs i NS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Opplæring og utførelse

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard 9610:2020 Fallsikring — Arbeid i høyden — Opplæring og utførelse til en verdi av 652, -, elektronisk kurshefte (PDF).  

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Påmeldingsfrist: 23. nov 2020 kl. 12:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00