Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS-EN ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø

Få en innføring i kravene i NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø slik at du kan etablere, implementere og vedlikeholde et miljøstyringssystem i egen bedrift eller organisasjon.

Kursbeskrivelse

NS-EN ISO 14001 spesifiserer krav til et ledelsessystem for miljø for å gjøre det mulig for en organisasjon å formulere en politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om betydelige miljøaspekter. Dette kurset omfatter en innføring i hovedelementene i standarden, samt praktisk utøvelse av de aktiviteter som forventes av et ledelsessystem for miljø i henhold til standarden, som f.eks.:

  • Oppbygging av et ledelsessystem for miljø
  • Vedlikehold av et ledelsessystem for miljø
  • Prosedyrer for miljøstyring
  • Miljøkartlegging
  • Risikobasert tilnærming av ledelsessystemer for miljø
  • Miljømål og miljøforbedringsprogrammer
  • Internrevisjon
  • Avviksbehandling
  • System for etterlevelse av lover og krav
  • Sertifisering av ledelsessystemer for miljø

Mål for kurset

Etter kurset skal du inneha kunnskap om hva et ledelsessystem for miljø etter NS-EN ISO 14001 innebærer slik at du kan iverksette, holde vedlike og forbedre et system i egen bedrift eller organisasjon

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg som har en utøvende rolle innenfor ledelse, drift eller oppgaver som er relatert til et ledelsessystem for miljø og andre ledelsessystemer. Dette kurset er også en naturlig start for bedrifter som søker sertifisering etter NS-EN ISO 14001:2015

Behov for forkunnskap
For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om ISO 14001. Vi tilbyr i samarbeid med Veritech et forkurs som e-læring i NS-EN ISO 14001 som vi anbefaler at deltakerne gjennomfører før kurset. E-læringskurset gir en grunnleggende kompetanse om standarden. Forkurset går ikke inn i den ordinære kursavgiften og har egen påmelding utenom hovedkurset.

Mer informasjon om og påmelding til e-læringskurset

Kursholder:

Magnus Robbestad har 25 års kompetanse innen kvalitetssikring og HMS fra industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Han har lang erfaring som revisor for norske og internasjonale sertifiseringsorganer for akkreditert sertifisering innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001.

Magnus Robbestad deltar aktivt i standardiseringsarbeid i Standard Norge som leder for den  norske ISO 9001 komiteen, og som deltaker i komiteen for ISO 19011 og ISO 45001.

Han har bistått et hundretalls bedrifter med kurs og rådgivning for sertifisering av ledelsessystemer i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001,SN-BS OHSAS 18001, ISO 45001 og EQUASS.

Magnus Robbestad er sertifisert EOQ revisjonsleder og han har mange års erfaring som foredragsholder for Standard Online AS,

Dato/Tid: 22. mars 2023 kl. 09:30 - 23. mars 2023 kl. 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotell, Fornebuveien 80 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1444200 Kurs i NS-EN ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø

Kursavgift: kr 9 950,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj og kaffe/te. 

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

 

Påmeldingsfrist: 21. mar 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00