Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS)

Forvent det uventede! Er din virksomhet forberedt på hendelser som gir avbrudd i den daglige drift? Hva om virksomhetens lokaler plutselig ikke er tilgjengelige? Eller om kritisk kompetanse plutselig forsvinner? Hva om IKT-systemene for kjerneprosessene av ulike årsaker ikke fungerer?

Kursbeskrivelse

Virksomheters evne til å håndtere uforutsette hendelser avhenger av hvor godt de har forberedt seg før hendelsen inntreffer. Dersom virksomheten ikke har en plan for uforutsette hendelser kan konsekvensene bli alvorlige; omsetningstap, svekket omdømme, erstatningsansvar, eller i verste fall; konkurs/nedleggelse/opphør av virksomheten.

For å unngå slike konsekvenser bør din bedrift ta i bruk standarden dette kurset er basert på.

Kurset vil gi deg bedre forståelse av virksomhetens styrker, sårbarheter og svakheter gjennom analyse av kritiske områder. Du får kunnskap om hvordan sette virksomheten raskere i stand til å kunne respondere på uforutsette hendelser og gjenopprette normal drift, slik at negative konsekvenser for blant annet daglig drift, produksjon, omdømme og lønnsomhet reduseres betraktelig. 

Din virksomhet oppnår følgende fordeler ved å ta i bruk NS-EN ISO 22301: 

 • konkurransefortrinn ved kontinuerlig drift  
 • raskere gjenoppretting av daglig drift
 • redusere sannsynlighet for forsinkede eller manglende leveranser
 • redusere omsetningstap og erstatningsansvar
 • tilfredsstille krav fra kunder og leverandører når det gjelder leveransesikkerhet
 • tilfredsstille regulatoriske krav for enkelte næringer og samfunnsfunksjoner

Følgende hovedområder gjennomgås på kurset:

 • Generelt om ISO-standarder 
 • Hvordan foreta en interessentkartlegging
 • Kartlegging av regulatoriske krav og produksjonskrav
 • Planlegging av et kontinuitetssystem
 • Iverksetting av et kontinuitetssystem
 • Evaluering av et kontinuitetssystem
 • Forbedring av et kontinuitetssystem


Kilde: Simen Østgaard

Kurset kombinerer teoriundervisning og gruppeoppgaver, der PDCA-modellen benyttes i undervisningen som rammeverk for de ulike elementene som utgjør NS-EN ISO 22301. 

Mål for kurset

Kurset vil gi deg bedre forståelse for virksomhetens styrker, svakheter og sårbarheter gjennom analyse av kritiske områder. 
Kurset har som mål å gi deg kunnskap om kravene i standarden NS-EN ISO 22301, gjøre deg i stand til å planlegge og innføre et rammeverk i eget selskap i overensstemmelse med disse. Etter kurset vil du være  en ressursperson innen fagområdet kontinuitetsledelse – BCMS i egen virksomhet. 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som har en funksjon/rolle innen styringen av: 

 • IKT
 • Virksomhetsstyring
 • Økonomi
 • Produksjon
 • Innkjøp
 • Logistikk
 • Sikkerhet- og beredskap
 • Compliance
 • Eller for deg som ønsker å kvalifisere deg til ovennevnte funksjoner.

Kursholder:


Simen Østgaard har politifaglig bakgrunn med etter- og videreutdanning innen beredskapsplanlegging, risikostyring, katastrofe- og krisehåndtering, stabs- og prosjektledelse, samt ledelse og organisasjonspsykologi. Han er utdannet markedsøkonom og har en mastergrad fra Forsvarets høgskole med fokus på nasjonal krisehåndtering og beredskap, norsk sikkerhetspolitikk, samt internasjonale trusler og sikkerhetsutfordringer. Simen arbeider nå med sikkerhet og beredskap. Hans kompetanse spenner fra sikringsrisikoanalyser og sikkerhetsstyring, til beredskapsplanlegging, avvikshåndtering, øvelser og krisehåndtering.

 

 

Forkunnskaper
Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å delta på kurset.
 

Les mer om standarder innen samfunnssikkerhet.

Dato/Tid: 9. feb 2023 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1439000 Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS)

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS-EN ISO 22301 Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav, elektronisk kurshefte (PDF) kaffe, te, lunsj og pausemat.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. 
(Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Påmeldingsfrist: 8. feb 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00