Kurs i NS-EN ISO 45001 - Introduksjon til Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Kurset er utviklet for virksomheter som ønsker grunnopplæring i ledelsesstandarder, samt veiledning i forbindelse med innføring av nytt ledelsessystem, eller oppgradering av eksisterende ledelsessystem til nye versjoner av standardene.

Kursbeskrivelse

Kurset er utviklet med følgende innhold og temaer som er organisert i henhold til standardens struktur:

  • Lederskap – hvordan bruke standardens krav til å skape et godt lederskap og et effektivt ledelsessystem for arbeidsmiljø som omfatter arbeidstakernes medvirkning
  • Interesseparter og kontekst – hvordan sikre at alle krav og forventninger blir ivaretatt i praksis
  • Planlegging – hvordan sikre at risiko og muligheter blir vurdert både og ligger til grunn for organisasjonens ledelsessystem for arbeidsmiljø og at forbedringsmål blir fastsatt og implementert
  • Sikre at lovkrav og krav fra de ansattes organisasjoner blir ivaretatt
  • Drift-operativ virksomhet – hvordan sikre at krav til arbeidsmiljø inngår i alle prosesser og aktiviteter i organisasjonen
  • Evaluering – hvordan evaluere vår virksomhet og effekt av organisasjonens ledelsessystem med hensyn til et effektivt ledelsessystem og et godt arbeidsmiljø
  • Forbedring – hvordan etablere en kontinuerlig forbedringsprosess som sikrer en forbedring av arbeidsmiljøet i organisasjonen

Mål for kurset

Kurset har som mål å gi deltakerne tilstrekkelig grunnkompetanse om standarden og implementering av standarden.

Hvem er kurset for?

Kurset er spesielt egnet for prosjektgrupper eller lederteam med ansvar for innføring og/eller drift av et dynamisk ledelsessystem. Ingen krav om forkunnskap om standarden.

Kursholder:

Magnus Robbestad har 25 års erfaring med kvalitetssikring og HMS innenfor industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Han har også mange års erfaring som revisor for norske og internasjonale sertifiseringsorganer for akkreditert sertifisering innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001.

Robbestad er aktivt deltakende i standardiseringsarbeid i Standard Norge som leder for den norske ISO 9001-komiteen, og deltaker i komiteen for ISO 19011 og ISO 45001.
Foredragsholderen har bistått et 100-talls bedrifter med kurs og rådgivning for sertifisering av ledelsessystemer i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, SN-BS OHSAS 18001, ISO 45001 og EQUASS.

Han har vært foredragsholder for Standard Online AS i mange år og er ansvarlig for Standard Onlines kurs for sertifisering av arbeidsmiljøleder.
Robbestad er sertifisert EOQ revisjonsleder.

Dato/Tid: 21. mai 2019 / 13:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 19-1025901 Kurs i NS-EN ISO 45001 - Introduksjon til Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Kursavgift: kr 3 000,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 20. mai 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00