Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon som trenger slik sikring. Virksomhetens systematiske arbeid og sikringstiltak for styring og kontroll med informasjonssikkerheten definerer virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Kursbeskrivelse

Private og offentlige virksomheter har et stadig økende fokus på informasjonssikkerhet. Virksomhetene er eksponert mot et trussel- og risikobilde i stadig endring. En systematisk tilnærming for å arbeide med informasjonssikkerhet er nødvendig for å håndtere nye eller endrede trusler og risikoer .

Standarden NS-EN ISO/IEC 27001 er utarbeidet på grunnlag av ledende praksis, og setter krav til systematisk arbeid med å forbedre en virksomhets informasjonssikkerhet. Kurset vil belyse sentrale elementer for hvordan en lykkes med å utforme, implementere, og forbedre et ledelsessystem for informasjonssikkerhet i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 27001.

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs vil du ha oppnådd grunnleggende kunnskap om hvordan du jobber systematisk med styring og kontroll av informasjonssikkerheten i din virksomhet.

Du vil:

  • Forstå hvordan NS-EN ISO/IEC 27001 kan bli en integrert del av ledelsessystemet i din virksomhet.
  • Ha kjennskap til grunnleggende analyse for å kartlegge og vurdere virksomhetskritisk informasjon.
  • Forstå hvordan du utformer, implementerer, vedlikeholder og forbedrer et ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, sikkerhets-/informasjonssikkerhetsleder, IT-ansvarlig og de som har funksjoner hvor styring av informasjonssikkerheten er et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Kursholder:

Hans Peter Østrem er en sikkerhetsrådgiver med fokus på informasjonssikkerhet både på policy nivå og på praktiske tilpassede løsninger. Han har erfaring ifra implementering av komplekse IKT sikkerhetsleveranser i store og mellomstore organisasjoner, både i designfasen, innsalg- og planprosessen, og som prosjektleder i implementerings- opplæring og overleveringsfasen.

Dato/Tid: 10. apr 2019 / 09:30 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 19-1013400 Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.
Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 9. apr 2019 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00