Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at avtalen mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester fungerer på en god måte? Legg NS-INSTA 800 til grunn for renholdsarbeidet slik at oppdragsgiver, leverandør og den som utfører selve renholdet har lik forståelse for hvilken kvalitet som skal leveres.

Kursbeskrivelse

Dette kurset er et generelt grunnkurs der innholdet i NS-INSTA 800 gjennomgås, med fokus på termer, definisjoner, prinsipper og prosesser samt flytskjemaer. På kurset lærer du å ta stikkprøvekontroll etter metodene i NS-INSTA 800, og det gjennomføres også praktisk øvelse i hvordan man måler kvalitet etter standarden. Standarden er for tiden under revisjon, og det vil bli gitt informasjon om hvilke endringer som kommer i den nye utgaven.

Mål for kurset

På dette kurset blir du kjent med ord og uttrykk fra NS-INSTA 800. Du vil lære hvordan du skal begynne å ta standarden i bruk.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som bruker eller ønsker å bruke standarden i ditt arbeid. Spesielt passende for renholdere, arbeidsledere eller innkjøpere fra privat og offentlig sektor.

Kursholder:

Inger E. Dahl er utdannet kjemiingeniør og har avlagt eksamen i sanitasjon ved NTNU. Hun har over 30 års erfaring fra renhold med undervisning, forsking og testing innenfor renholdsmetoder, renholdsprodukter og innemiljø. Inger har jobbet med flere store anbudsprosesser som omhandler NS-INSTA 800 og renholdskvalitet. Hun har deltatt i standardiseringskomiteen for arbeidet med NS-INSTA 800, NS-INSTA 810 og NS 8435. Hun har også publisert en rekke artikler og deltatt aktivt i utvikling av renholdsfaget. I 2003 mottok Inger Renholdsbransjens hederspris. Hun brukes også som renholdsekspert av NRK og TV2.

Dato/Tid: 24. apr 2018 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 18-945800 Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

Kursavgift: kr 5 200,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.


Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 23. apr 2018 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00