Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Alle organisasjoner, uansett bransje, må håndtere interne og eksterne faktorer og forhold som skaper usikkerhet om hvorvidt virksomheten vil være i stand til å nå sine mål. Virkningen denne usikkerheten har på organisasjonens mål, kalles "risiko".

Kursbeskrivelse

Standarden NS-ISO 31000 beskriver prinsipper, rammeverk og en prosess for å beskrive, vurdere og håndtere risiko på en systematisk måte, blant annet gjennom å utvikle, implementere og kontinuerlig forbedre rammeverket for risikostyring som en integrert del av organisasjonenes styringssystem.

Kurset består av en gjennomgang av innholdet i den reviderte standarden fra høsten 2018, fordelt på følgende hovedområder:

  • Prinsipper for risikostyring: reviderte suksesskriterier
  • Rammeverk for risikostyring: økt vektlegging av forankring i (topp-)ledelsen
  • Større vektlegging av den iterative prosessen som kjennetegner kontinuerlig risikostyring
  • Noe mer fokus på rapportering og bruk av risikostyring i beslutningstaking.

Øvrige temaer i kurset vil være:

  • Risikostyring; termer, definisjoner og prinsipper
  • Rammeverk; utvikling, implementering og vedlikehold
  • Prosess; kontekst, kommunikasjon og konsultasjon
  • Risikovurdering; identifisering, analyse og evaluering
  • Risikohåndtering

Vi legger vekt på å illustrere disse temaene både ved hjelp av praktiske eksempler og diskusjoner i grupper og plenum.

Mål for kurset

Målet for kurset er at deltagerne skal ha grunnlag for å arbeide med risikostyring på et grunnleggende nivå, som å gjennomføre enkle risikovurderinger.

Hvem er kurset for?

Kurset er for alle som i sin jobb er involvert i utvikling, implementering og vedlikehold av rammeverk for risikostyring, eller er ansvarlig for gjennomføring av risikovurderinger. Kursets innhold er uavhengig av sektor, bransje og deltagernes nivå i egen organisasjon.

Kursholder:

Gunnar Hauland er sjefrådgiver i Safetec og har PhD graden i psykologi. Gunnar bistår næringsliv og offentlig forvaltning innen styring av operasjonell risiko. Han har over 24 års arbeidserfaring fra forskning, rådgivning og kompetansestyring knyttet til menneskelig ytelse i systemer og organisasjoner.

Gunnar har industrierfaring fra luftfart, jernbane, olje og gass, finans og myndigheters tilnærming til risikobasert tilsyn. Han har lang erfaring fra anvendelse av sosiotekniske systemperspektiver i risikovurderinger knyttet til storulykke, HMS, sikring og beredskap, slik at risikobildet er i samsvar med krav og målsetninger.

Gunnar har publisert og holdt foredrag internasjonalt, laget undervisningsopplegg og jobbet med veiledning. Han har omfattende metodekompetanse og god kjennskap til myndighetskrav og standarder knyttet til sikkerhets- og risikostyring i ulike bransjer.

 

Dato/Tid: 20. apr 2023 / 09:30 - 16:00

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 23-1454807 Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Kursavgift: kr 5 800,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte, lunsj, kaffe og te.
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Betingelser ved kursavmelding.

Bedriftstilpasset kurs? Les mer om hva vi kan tilby

 

Påmeldingsfrist: 19. apr 2023 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Påmelding
Dato:
2023-04-20
Sted:
Fornebu (Bærum)