Kurs i NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet

Den internasjonale standarden NS-ISO 39001 for trafikksikkerhet skal bidra til å forebygge alvorlige hendelser i trafikken. Dette kurset passer derfor for alle typer transportvirksomheter; både offentlige og private, bedrifter som bruker veiene, som planlegger, bygger og vedlikeholder veier samt virksomheter som genererer behov for vei - f.eks. kjøpesentre, skoler, sykehus, parkeringsplasser, idrettsplasser og konsertarenaer. Standarden vil være et verktøy for å sikre at ansatte ikke skal bli utsatt for uhell i trafikken. Dette gjøres ved beskrivelse av hvilke tiltak man bør fokusere på i trafikksikkerhetsarbeidet, samt rutiner for motivering, kontroll og oppfølging av disse.

Kursbeskrivelse

Kurset gir en gjennomgang av innholdet i standarden, fordelt på følgende hovedområder:

  • Gjennomgang av standarden
  • Krav til dokumentasjon
  • Krav til ledelse
  • Definisjon på trafikksikkerhet i ditt område
  • Kartlegging av trafikksikkerhetsbehov
  • Implementering
  • Hvordan skape eierskap til trafikksikkerhetsarbeidet i din bedrift eller organisasjon

Mål for kurset

Med dette kurset skal du kunne starte opp og dokumentere for et aktivt trafikksikkerhetsarbeid.
 

Hvem er kurset for?

Kurset er for alle som har lederansvar, HMS-ansvar, logistikkansvar, samt verneombud.
 

Kursholder:

Petter Karlsen er rådgiver i Norges Taxiforbund. Han har de siste årene arbeidet aktivt for trafikksikkerhet i taxibransjen og har vært med på sertifisering av drosjesentraler. Videre har han lang erfaring i å avvikle flere typer kurs, samt det å veilede drosjesentraler i omdømmebygging.

Dato/Tid: 14. sep 2017 / 09:00 - 16:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Vis kart

Kursnr./navn: 17-916801 Kurs i NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet

Kursavgift: kr 4 900,00

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, og kaffe/te. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Vi kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

Påmeldingsfrist: 13. sep 2017 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00