Tidspunktet for dette kurset er passert.

Kurs i Overtakelse av bygg og anlegg - NS 8430

Selve overtakelsen av bygg og anlegg er en meget viktig del av byggeprosessen, som medfører en rekke sentrale virkninger. NS 8430 med tilhørende blanketter trådte i kraft våren 2009, og består av praktiske dokumenter til bruk ved overtakelsen. 

Kursbeskrivelse
Kurset er en innføring i standarden og blankettene med vekt på praktisk viktige områder. Følgende temaer er blant de mest sentrale:
  • Forberedelse og innkalling til overtakelsesforretningen
  • Overtakelsesforretningen
  • Overtakelsesprotokollen
  • Retten til å nekte overtakelse
  • Virkninger av overtakelse
  • Delovertakelse
  • Mangler
  • Utbedring
  • Reklamasjon

Mål for kurset
Formålet med kurset er å gi en grundig innføring i hvilke forhold du bør være oppmerksom på i forbindelse med overtakelsesprosessen. 

Hvem er kurset for?
Kurset er relevant for alle som har behov for kunnskap om krav og prosedyrer ved overtakelsen av bygg og anlegg, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn. 

Kursholder: Alf Johan Knag er partner og leder av Advokatfirmaet Steenstrup Stordranges bygg- og anleggsavdeling, samt firmaets faggruppe for entrepriserett. Han leder også Entrepriserettsforeningen i Bergen. Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggsbransjen, og er en meget erfaren kursleder. Han sitter i Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for byggekontrakter og entrepriserett, der han foreleser innen entrepriserett og prosedyreteknikk.

Dato/Tid: 5. nov 2013 / 09:00 - 16:00

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen

Vis kart

Kursnr./navn: 13-12196 Kurs i Overtakelse av bygg og anlegg - NS 8430

Kursavgift: kr 4 800,00

Kurset er relevant for alle som har behov for kunnskap om krav og prosedyrer ved overtakelsen av bygg og anlegg, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt ved å oppgi tilsendt rabattkode (OBS! Medlemskap er ikke det samme som å være abonnementskunde). Kursavgift inkluderer kursunderlag, lunsj, kaffe/te og standard med byggblanketter. Standarden vil bli vannmerket med ”KURSEKSEMPLAR”.

Påmelding:
For å melde deg på kurset bruker du knappen oppe til høyre "Påmelding til kurset". Du kan alternativt sende en e-post til salg@standard.no eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.


Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig.

Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll. 

Påmeldingsfrist: 4. nov 2013 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00